SPR-Terveyspiste aloittaa Turengin terveysasemalla

Turengin SPR-osasto aloittaa uuden TERVEYSPISTE -toiminnan.
Se toimii Turengin terveysasemalla Perhekeskuksen tiloissa 14.1. alkaen joka toinen tiistai klo 9-11 terveydenhoitaja Tea Rousin vetämänä.
Toiminta on kaikille terveyskeskukseen tuleville asiakkaille avoin, toiminta on yleisneuvontaa terveyteen liittyen ja ohjausta terveyskeskuksen palveluihin. Toiminta on vastaanottotoimintaa ilman ajanvarausta.
Toiminnassa painottuu asiakkaan kuuntelu, aito läsnäolo ja kiireettömyys. Tea Rousin kunnan palvelutoiminnan tuntemus auttaa ohjaamaan oikeaan hoitopalveluun.
Toimintaa ohjaa vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisuus. Asiakkaina tulee olemaan ikääntyneet, työttömät, nuoret ja myös työikäiset, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä.
Toimintaan sisältyy myös ohjaus kunnan digitaalisiin terveyspalveluihin
Tervetuloa käymään!