Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Mikä muuttuu?

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Tällöin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta kuten Janakkalalta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle. Siirtyviä palveluita ovat mm:

 • terveysasemat ja sairaalat
 • ensihoito, kuten ambulanssit
 • hammashoitolat
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut
 • neuvolat
 • sosiaalipalvelut
 • lastensuojelu
 • vammaispalvelut
 • kotihoito ja asumispalvelut
 • kuntoutus, esim. fysioterapeuttien vastaanotot

Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilupaikkoja tarjoava Paja siirtyy hyvinvointialueelle. Sen sijaan nuorten työpaja, joka pyörittää Kino Tervakoskea, jää kunnan toiminnaksi.

Kotouttamispalveluista vastaa edelleen kunta, joskin kotoutujien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista vastaa hyvinvointialue.

Palvelut, palvelupisteet ja puhelinnumerot eivät muutu vuodenvaihteessa, mutta sähköpostit vaihtuvat alkuvuodesta muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi. Terveyskeskukset ja sosiaalipalvelut jatkavat vastaanottoa tutuissa tiloissa. Hallinnollisesti hyvinvointialue vuokraa kyseiset tilat kunnalta.

Suuri osa siirtyvästä henkilökunnasta jatkaa samoissa tehtävissä, mutta varsinkin hallinnon puolella monen janakkalalaiselle tutun henkilön tehtävänkuva muuttuu.

Myös kaikkien siirtyvien palvelujen tiedot löytyvät vielä toistaiseksi kunnan nettisivuilta www.janakkala.fi, mutta ne siirtyvät aikanaan hyvinvointialueen omille sivuille.

Palautetta sosiaali- ja terveyspalveluista voi laittaa vuoden alusta osoitteeseen palaute@omahame.fi siihen saakka, kunnes hyvinvointialueen oma palautejärjestelmä otetaan käyttöön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tulee yhtenäistämisen vuoksi muutoksia heti vuodenvaiheessa eikä näitä maksuja voi enää maksaa kunnalle esimerkiksi palvelutoimisto Lyylissä tai kirjastoissa.

Kirjaamot

Janakkalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kirjaamon uudet yhteystiedot ovat:
(Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiat)
Sähköposti: kirjaamo.sosiaalijaterveyspalvelut.janakkala@omahame.fi
Postiosoite 1.1.2023 alkaen: Juttilantie 1, 14200 Turenki

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen pääkirjaamo
(Esim. koko hyvinvointialuetta koskevat asiat, yleiset hallintoasiat, oikaisuvaatimukset)
Sähköposti 1.1.2023 alkaen: omahame@omahame.fi
Postiosoite 1.1.2023 alkaen: Sibeliuksenkatu 2, 13100 Hämeenlinna

Hyvinvointialueen sivut osoitteessa omahame.fi kannattaa ottaa seurantaan, samoin kun OmaHämeen somesivut.