Seksuaalisuus puheeksi palveluissa

Neuvolatyössä olen huomannut seksuaalisuuteen liittyvin teemojen usein nousevan esiin. Myös sellaisissa kohdissa, jolloin niitä ei osaa työntekijänä odottaa.

Kysymykset vastaanotollani liittyvät tavallisesti asiakkaan minäkuvaan, pari -tai ihmissuhteisiin sekä lapsen seksuaalikasvatukseen. Myös erilaiset traumat, jotka vaikuttavat seksuaalisuuteen näkyvät vastaanotollani. ”Olenko hyvä, kelpaanko tällaisena kuin olen?”; ”Miten kumppani minut näkee tämän jälkeen?”; ”Voinko olla oma itseni ja tulla silti hyväksytyksi?”; ”Kehoni hävettää minua…”; ”Onko normaalia, että…” Työntekijänä saatamme myös itse tunnistaa itsemme jostain näistä lausahduksista.

Seksuaalisuuden äärellä ihminen on kaikista paljaimmillaan ja haavoittuvimmillaan (Leena Piikoski). Tämä lause on jäänyt seksuaaliterapia opinnoistani erityisesti mieleen. Seksuaalisuus on ennen kaikkea sitä, mitä olemme pohjimmiltamme. Mistä saamme nautintoa, kuinka olemme läsnä ja hyväksymme oman ainutlaatuisen kehomme, millaisiin ihmisiin yleensä tunnemme vetoa. Seksuaalisuus on myös alati muuttuva, niin kuin meistä jokainen. Se on ennen kaikkea syvä osa ihmisyyttä. Seksuaalisuus on osa meitä ”vauvasta vaariin”.

Vaatiikin joskus suurta rohkeutta ottaa asia puheeksi ja myöskin antaa toiselle lupa ja aikaa puhua kaikkein herkimmästä asiasta itsestään. Meillä työntekijöilläkin voi olla omat haasteemme asian suhteen, jolloin asian vastaanottaminen voi tuntua vaikealle tai jopa hävettävälle. Pystynkö kuulemaan, mitä asiakkaalla on minulle kerrottavana? Estääkö jokin omassa taustassani, kuten uskonto, kulttuuri tai perheessä olleet tabut, minua kuulemasta asiakasta avoimin, tutkivin mielin? Joskus myös oma elämäntilanteemme voi olla sellaisessa kohdassa, jolloin voi olla vaikea ottaa vastaan itsellekin kipeää asiaa.

Ja niin kuin alussa kirjoitin, kysymykset voivat nousta pintaan missä tahansa tilanteessa. Mikä sitten asiakasta auttaisi seksuaalisuuteen liittyvän haasteen tai ongelman äärellä? Ajattelen, että asiakas saa jo ensihetkestä alkaen oikea-aikaista tukea ongelmaansa tai haasteeseensa, kun työntekijällä on kuulevat korvat. Aina voi myös tarvittaessa kysyä ohjausta seksuaaliterapiaan tai seksuaalineuvojalle.

Toivon uskallusta ja rohkeutta kaikille – niin asiakkaille ottaa puheeksi seksuaalisuuteen liittyviä asioita, kuin työntekijöille olla kuulevina korvina. Seksuaalisuus on osa kokonaisvaltaista hyvinvointiamme.

Johanna Sassali
terveydenhoitaja ja seksuaaliterapeutti
Turengin neuvola