Risujen polttaminen kielletty taajamassa

Muistathan puutarhan kevätsiivouksen aikaan – risujen polttaminen taajama-alueella on kielletty

Puutarhan kevätsiivouksien aikaan ympäristönsuojeluun tulee vuosittain yhteydenottoja risujen polttamisesta aiheutuvasta savu- ja hajuhaitasta. Muistathan, että taajama-alueella puutarhajätteiden, eli myös risujen ja oksien, polttaminen on kiellettyä.

Janakkalan alueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten 20 §:n mukaan jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen polttoa, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Taajaman ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, vaarattomia kasviperäisiä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Puutarhajätteiden asianmukainen käsittely:
1. Kompostoi tai haketa omalla kiinteistöllä
2. Toimita Kiertokapulan Karanojan vastaanottopisteeseen (kaikki puutarhajätteet ilmaiseksi, pl. vieraslajit)
3. Lehdet ja risut / oksat voi toimittaa Janakkalan kunnan Paturin vastaanottopisteeseen (vain lehdet, risut ja oksat, ilmaiseksi)
4. Voit myös tilata jätelavan tai säkkejä, joille on helppo tilata kuljetus jäteasemalle. Palvelua tarjoavat mm. paikalliset jätteenkuljetusyritykset.

Niin puutarhajätteiden kuin muidenkin jätteiden polttamisesta kannattaa ensisijaisesti olla suoraan yhteydessä poliisiin / pelastuslaitokseen polton ollessa käynnissä. Myös Janakkalan ympäristönsuojelulle voi ilmoittaa etenkin usein toistuvasta poltosta. Janakkalan ympäristönsuojelu ohjeistaa tarvittaessa erikseen yksittäisiä asukkaita / asuinalueita puutarhajätteiden asianmukaisessa hävittämisessä.