Reijo Siltala Kanta-Hämeen kuntajohtajien puheenjohtajaksi: ”Näkyvämmällä yhteistyöllä voidaan saada paljon aikaan”

Kanta-Hämeen kuntajohtajat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ja edistämään maakunnan ja kuntien yhteisiä asioita. Ennen kaikkea tavoitteena on yhteisen edunvalvonnan kehittäminen ja toteuttaminen. Hämeen liitto päätti ehdottaa kuntajohtajille kiertävää puheenjohtajuutta, ja se sai kannatusta.

Vuoden 2024 puheenjohtajaksi kuntajohtajat valitsivat keskuudestaan Reijo Siltalan Janakkalasta.

– Kanta-Hämeessä on tehty hyvää yhteistyötä ja edunvalvontaa kuntien kesken pitkään maakuntaliiton koordinoimana, mutta se on koettu välillä hieman näkymättömäksi julkisuudessa. Omalta osaltani teen puheenjohtajana parhaani, jotta yhteinen viestimme saadaan paremmin myös julki, Reijo Siltala lupaa.

Onko tiedossa mitä aiheita ensi vuonna on tapetilla?

”Kuntajohtajaverkoston rooli keskittyy ennen kaikkea yhteiseen edunvalvontaan. Kanta-Hämeen kuntia yhdistää monet yhtenäisetkin asiat: esimerkiksi vuorovaikutus hyvinvointialueen kanssa ja toisaalta valtion suuntaan, huoli lasten ja nuorten jaksamisesta, ikäihmisten yksinäisyys, oppilaitosyhteistyö, viestintä ja markkinointi ja jouheva palvelu elinkeinoelämän suuntaan. Vaikka on asioita, joissa kunnat ovat keskenään aidosti toistensa kilpailijoita, näkyvämmällä yhteistyöllä voidaan saada paljon aikaan.”

Mitä kaikkea puheenjohtajan rooliin kuuluu? Tai minkälaisia ajatuksia sinulla on yhteistyön luotsaamiseen?

”Aiemmin tällaista nimettyä puheenjohtajaa ei Kanta-Hämeellä ole ollut. Alkuvaiheessa tärkeä tehtävä on yhdessä maakuntaliiton kanssa koordinoida toimintaa ja toisaalta saada viesti kuuluville ulospäin ja avainvaikuttajille laajasti. Kanta-Hämeen kuntajohtajien yhteistyöllä on pitkät ja hyvät perinteet, joten enemmän kyseessä on hienosäätö ja uusien ovien avaaminen vaikuttamis- ja kehittämistyölle kuin radikaali uuden luominen.”

Mitä puheenjohtajuus tarkoittaa Janakkalalle?

”Vuoden ajan Kanta-Hämeen maakunnan kuntajohtajat kokoontuvat aiempaa enemmän Janakkalassa ja se saattaa näkyä myös itsessään. Puheenjohtajana ei ole soveliasta tietenkään käyttää kuntajohtajajoukkoa Janakkalan edunvalvojana, sillä he ovat osoittaneet luottamuksensa sille, että pystymme riittävän suurena kuntana, joka ei ole kuitenkaan seutukeskus, toimimaan kaikkien mukana olevien kuntien hyväksi. Ajattelisin, että omasta aiemmasta kokemuksestani esimerkiksi valtakunnallisen seutukaupunkiverkoston varapuheenjohtajuudesta voi olla hyötyä toiminnan pyörittämisessä.”

Hämeen liiton uutiseen.