Oma Hämeen palveluverkkoluonnos julkaistu

To 25.1. on julkaistu luonnos OmaHämeen palveluverkkosuunnitelmasta, josta hyvinvointialue toivoo aktiivista keskustelua helmikuun aikana. Muutokset etenevät päätöksentekoon vasta maaliskuussa, jolloin hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen tekee esityksensä käydyn keskustelun, ennakkovaikutusten arviointien ja saatujen lausuntojen pohjalta.

Janakkalassa koetaan, että vaikka odotettavissa oli voimakasta keskittämistä ja karsimista eri palveluihin koko maakunnassa, on nyt julkistettu malli raju. Samanaikaisesti valtakunnallisesti ollaan suunnittelemassa vielä voimakkaampia karsintoja mm. sairaalaverkkoon, jolla on heijastusvaikutuksia kaikkialle sote-sektoriin.

Janakkalan näkökulmasta nyt hyvinvointialueella poliittiseen käsittelyyn menevä alustava ehdotus ei näytä huomioivan alueellisia erityispiirteitä, elinvoimapotentiaalia ja tulevaisuuden näkymiä, työvoiman saatavuuden haasteita eikä pidemmän välin tarkoituksenmukaista talousviisautta kovinkaan hyvin.

Jää vaikutelma, että kuntalaisia ja toimijoita on ehkä kuultu, mutta ei kuunneltu.

>> OmaHämeen uutiseen: Palveluverkkomuutokset uudistavat Oma Hämeen palvelurakenteita – avoin keskustelu käynnistyy suunnitelmaluonnoksesta