Lautakunnat etsivät talouden tasapainotuskohteita


Janakkalan kunnan suunnitelmavuosien talousarvio todettiin viime marraskuussa niin alijäämäiseksi, että valtuusto edellytti talousarviokokouksessaan etsittävän miljoonan euron edestä pysyviä säästötoimenpiteitä.

Viime kesästä saakka työskennellyt talouden tasapainottamistoimikunta on nyt määritellyt toimialakohtaiset säästötavoitteet, jotka ovat kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa noin 152 000 euroa, sivistyslautakunnassa 583 000 euroa ja teknisessä lautakunnassa 265 000 euroa. Säästöjen suuruus on suhteutettu toimialan ulkoisiin toimintamenoihin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä hyvinvointialueelle sivistystoimi on toimialoista suurin (reilu 60 % budjetista).

Lautakunnat ovat saaneet tehtäväkseen 14.4.2024 mennessä esittää kunnanhallitukselle ne säästökeinot, joilla saadaan yhteensä vähintään miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt vuodesta 2025 alkaen. Keinojen osalta pitää arvioida myös vaikutus ja riskit kunnan toimintaan.

Tulevien vuosien taloustilanne on ollut selvillä jo pitkään, joten taustatyötä on toimialoilla tehty viime syksystä saakka. On selvää, ettei tarvittavia säästöjä saada aikaiseksi niin, etteikö ne näkyisi myös kuntalaisten arjessa palvelujen tai palveluverkon karsimisena.

Säästöehdotukset tulevat löytymään lautakuntien esityslistoilta, jotka julkaistaan täällä.