Lapset ja nuoret pohtivat osallisuutta

Lapset ja nuoret kokoontuivat Seuratalolla 9.5. osallisuuspäivään keskustelemaan lapsen oikeuksista, Janakkalan lasten ja nuorten osallisuumallista sekä nuorten osallisuusrahan käyttökohteista.

Osallisuusmallia on rakennettu kuvaamaan lasten ja nuorten erilaisia vaikuttamiskanavia kunnassa. Malli on osa Lapsiystävällinen kunta- työtä ja sen tärkeys tulee vain korostumaan, kun kunnassa kehitetään lapsivaikutusten arviointia ihan kaikkeen päätöksentekoon.

  • Lapsen ja nuoren mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi omassa elämässään, niin koulussa kuin vapaa-ajallakin, on yksi keskeisimmistä lasten lakisääteisistä oikeuksista. Janakkalassa teemme kehitystyötä kuvataksemme jo olemassa olevia kanavia sekä kehittääksemme uusia ratkaisuja lasten osallisuuden toteuttamiseksi, lapsiystävällinen tiimi toteaa.

Osallisuusmallin luominen on myös osa Lapsiystävällinen kunta- työtä Janakkalassa.

Mielipiteitään ja ajatuksiaan lapset ja nuoret jakaisivat mieluiten sosiaalisessa mediassa, mutta olivat huolissaan myös siitä, miten pienimpien lasten ääni tulee kuulluksi. Koulufoorumin ja Vati- päivän he näkivät hyviksi asioiksi vaikuttaa. Valtuutettuja he näkisivät mieluusti vierailemassa myös kouluilla.

Osallistujien vastauksista vaikutuskohteiksi nousi kouluruoka ja koulupäivän pituus. Ruoan suhteen osallistujat toivoivat monipuolisuutta, enemmän makua, maustepöytää ja myös välipaloja pitkiin koulupäiviin.

Koulupäivien pituuden suhteen väki jakautui: osa toivoi myöhempää koulunaloitusta, osa kahdeksan aamuja. Koulukyydit toivottiin järjestettävän siten, että ne eivät turhaan koulupäiviä pitkittäisi.

Nuorten oman osallisuusrahan käytöstä äänestettiin

Tänä vuonna jaetaan ensimmäistä kertaa 7000 euron osallisuusraha nuorten itsensä valitsemiin, toteuttamiskelpoisiin kohteisiin.

Osallisuusrahan ideakysely lähetetiin kaikille Janakkalan 6.-9.-luokkalaisille ja lukiolaisille. Some- ja nettijakojen kautta myös muut, esimerkiksi ammattikoulua käyvät nuoret, pääsivät ehdottamaan rahankäyttökohteita. Janakkalan nuorisovaltuusto kävi ehdotetut ideat läpi ja valitsi niistä kuusi parhaiten toteutettavaksi soveltuvaa.

Vaihtoehdot olivat Linnanmäen reissu lapsille ja nuorille, Frisbeegolf radan uusiminen/ multigolf radan rakentaminen Turenkiin, Elias Kaskisen esiintyminen Lyylinpuistossa, Pelipäivät ( Lanit) Tervakoskelle ja Turenkiin, Pöytäpelit kouluille (4 koulua), ja Ps5 pelikonsolien ja pelien sekä uusien televisioiden uusiminen nuokkareille Tervakoskelle sekä Turenkiin.

Osallisuuspäivässä käytiin vaihtoehtoja läpi monesta eri näkökulmasta osallistujien kanssa ja lopuksi äänestettiin lippuäänestyksellä käyttökohteesta.
Voittajaehdotukseksi nousi pöytäpelit (jalkapallo, pingis jne.) neljälle kouluille. Nuorisovaltuuston päätöksellä osallisuusrahalla hankitaan pöytäpelejä seuraaville kouluille: Varatien koulu, Aavan koulu, Tanttalan koulu, Vähikkälän koulu sekä viidenneksi varalla Viralan koulu.
Nuorten osallisuusrahaa on tarkoitus jatkossa jakaa vuosittain ja raati valitaan siten, että kunakin vuonna eri koulut ovat valitsemassa osallisuusrahan käyttökohdetta. Osallisuusraha on myös yksi Lapsiystävällinen kunta- työn toimenpiteistä.