Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion pienin muutoksin

Janakkalan kunnanvaltuusto hyväksyi (13.11.) talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman muutamin muutoksin.
Vanajavesikeskuksen kuntarahoitusta nostettiin yksimielisesti eurosta 1,50 euroon per asukas.
Tervakosken Eskolantien sillan suunnittelurahasta siirrettiin 30 000 euroa Tervakosken tenniskentän aitojen korjaukseen.
Kokouksessa ehdotetusta Hakamäen urheilukenttähankkeen jatkamisen siirtämisestä suunnittelukauden ulkopuolelle äänestettiin. Ehdotus kaatui äänestyksessä ja urheilukenttä etenee kaikilta osin suunnitellusti.

 1. Samassa talousarviopykälässä päätettiin, että talouden tasapainottamistoimikunta valmistelee kevään 2024 aikana yhden miljoonan euron säästöt käyttötalouteen.

Talousarvio ( kunnanhallituksen esitys ilman nyt tehtyjä muutoksia) löytyy esityslistan liitteistä.

Tuloveroprosentiksi päätettiin ehdotettu 8,4% ja seuraavat kiinteistöveroprosentit

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 (rakennus)
 • maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30 (ehdollinen. Edellyttää, että 17.11.2023
  voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohjan osalta sovelletaan vähintään 1,30
  %:n tasoa)
 • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50
 • muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10
 • yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00
 • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00
 • voimalaitoksen veroprosentti 1,50

Muut kokouksen pykälät hyväksyttiin esitysten mukaisesti. Teknisen lautakunnan uudeksi jäseneksi valittiin Mari Metsälä ja varajäseneksi Raija Ranta-Porkka (pykälä 110)