Kaavoitusprosessi uudistuu

Janakkalan kunnan kaavoitusprosessi uudistuu nykyistä sujuvammaksi ja nopeammaksi.
Tähän asti käytössä on ollut yksi kaavoitusprosessi kaikille kaavahankkeille, mutta uudistuksen jälkeen kaksi. Valittava prosessi riippuu kaavan vaikutusten merkittävyydestä.

Vaikutuksiltaan merkittäviä kaavahankkeita ovat yleiskaavat, uudet asemakaavat ja merkittävät asemakaavan muutokset ja ei-merkittäviä pienet asemakaavan muutokset.

Kaavojen käsittelyvaiheita on karsittu ja nopeutettu seuraavasti:

Aloitusvaiheessa kaavoituksen vireilletulo ja OAS:n nähtäville asettaminen ei edellytä enää erillistä poliittista käsittelyä. Ei-merkittävien kaavahankkeiden osalta tämä koskee myös kaavaluonnoksen nähtäville asettamista, aloitus- ja luonnosvaihe on yhdistetty. Lisäksi ei-merkittävien kaavahankkeiden kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikaa lyhennetään 30 päivästä 14 päivään.

Vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen suunnitelmat valmistellaan tekniselle lautakunnalle, mutta kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Hyväksymiskäsittelystä poistuu teknisen lautakunnan käsittely. Ei-merkittävät asemakaavan muutokset valmistellaan tekniselle lautakunnalle, joka esittää kaavan hyväksymistä kunnanhallitukselle. Näitä ei käytetä enää kunnanvaltuustossa.
Uudet kaavoitusprosessit otetaan käyttöön 4.10.2023 alkaen ja niitä sovelletaan uusiin kaavahankkeisiin sekä luonnosvaiheessa oleviin kaavahankkeisiin. Uudet kaavoitusprosessit kaaviona.