Janakkalan tilinpäätös 2 milj. € ylijäämäinen


Janakkalan vuoden 2022 tilikausi oli n. 2 milj. € ylijäämäinen. Tästä Janakkalan Vesi –liikelaitoksen osuus on noin 545 000 €. Tilinpäätös on viimeinen, jossa on mukana sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi. Janakkalan kunta on onnistunut vuoden 2019 jälkeen kääntämään alijäämäisen talouden ylijäämäiseksi, ja kerryttänyt taseeseen ylijäämää tulevien vuosien varalle n. 6,2 milj. €.

Vuotta 2022 lähdettiin suunnittelemaan tietäen, että hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. Korona oli voimissaan vielä syksyllä 2021 eikä pandemian kestosta ja vaikutuksista ollut tietoa. Alkuperäinen talousarvio laadittiin noin 200 000 € ylijäämäisenä. Venäjän aloittaman Ukrainan sodan vaikutukset, inflaatio ja korkojen nousu, alkoivat näkyä kuntataloudessa vuoden edetessä. Positiivisesti kehittynyt työllisyys sen sijaan piti kunnan saamat verotulot nousujohteisina. Vuoden aikana tehtyjen talousarviomuutosten perusteella tulos ennakoitiin olevan noin 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

  • Kunnan ylijäämäinen tulos syntyi satunnaisten tulojen ja Janakkalan Veden hyvän tuloksen seurauksena. Ennakoitua suuremmat palveluiden ostot varsinkin sote-palveluissa vaikuttivat tulokseen merkittävästi, mutta samalla verotulojen hyvä kertymä auttoi niistä selviämistä. Hyvän tuloksen myötä kertyi lisää taloudellista puskuria, joka on tärkeää kasvaneen inflaation ja korkojen nousun asettaessa uusia haasteita kunnan taloudelle, toteaa talousjohtaja Juha Halen

Toimintatuotot (ulkoiset+sisäiset) laskivat edellisvuoteen verrattuna 4,2%, ollen 33,4 milj. €. Pääsyinä laskuun oli vuonna 2021 saadut jätehuollon 0,9 milj.€ tuotot, joita ei vuonna 2022 enää saatu jätehuollon poistuessa kunnan toiminnasta. Toimintakuluja kertyi n. 129,8 milj. €, joka oli n. 5,5 milj. € (4,5%) enemmän verrattuna vuoteen 2021. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakulut kasvoivat noin 4 miljoonaa euroa. Pääsyinä olivat vuokratyövoiman lisääntynyt käyttö ja sote-palveluiden kasvaneet kustannukset. Kunnan saamat verotulot lisääntyivät 4,5% edellisestä vuodesta. Verotulojen ennakointi oli haastavaa, mutta arviot tarkentuivat kesään mennessä, jolloin talousarviomuutoksella korjattiin alkuperäistä arviota. Verotuloja kertyi vuoden aikana n. 71,5 milj. €, joka oli n. 86 000 € vähemmän kuin muutetussa talousarviossa ennakoitiin ja n. 3 milj. € enemmän kuin edellisenä vuonna (kasvua 4,5%). Vuoden 2022 alkuperäisessä talousarviossa valtionosuuksia ennakoitiin saatavan n. 30,7 milj. €. Talousarvion muutoksessa ennustetta nostettiin 31,4 milj. euroon. Lopullinen toteutuma oli 31,3 milj. €. Kasvua vuoteen 2021 oli 2,77 milj. €

Kunnan väkiluku laski vuoden 2022 aikana 63 asukkaalla ja vuoden lopussa kuntalaisia oli 16 277.

Vuoden 2022 aikana kunnan yksi merkittävimmistä investointihankkeista, Turengin koulu- ja monitoimikeskus valmistui harjakorkeuteen. Koulunkäynti alkaa tiloissa syksyllä 2023. Kuntalaisia ilahdutti myös kunnan ensimmäisen koirien ulkoiluaitauksen rakentuminen Tervakoskelle. Uusimman omakotitonttialueen Moision kunnallistekniikka valmistui ja siellä alkoi ensimmäisen pientalon rakentaminen.
Ensimmäinen pilottien jälkeinen kumppanuuspöytä kehitti Turengin Ahilammia. Kumppanuuspöydälle varatulla rahoituksella rakennettiin rantaan uusi kotalaavu, kanoottilaituri, mobiilimaksulla avautuva polttopuuliiteri, esteetön onkilaituri sekä ruopattiin ranta.

Henkilökuntaa työllisti koko vuoden valmistautuminen hyvinvointialueen tuomiin muutoksiin sekä nettisivuston päivitys. Uudet sivut julkaistiin vuoden 2023 alussa.

Kokonaisuudessa kunnan omat investoinnit olivat noin 8,5 miljoonaa €, josta infran osuus oli 2,3 miljoonaa €. Janakkalan Veden investoinnit olivat yhteensä n. 1,3 milj. €, josta verkoston peruskorjaukseen kohdennettiin 774 tuhatta euroa ja uudisrakentamiseen 530 000 €.

  • Kunnan tilinpäätös kertoo rakentavasta yhteistyöstä kunnan sisäisen toiminnan lisäksi paikallisen ja alueellisen elinkeinoelämän kanssa. Verotulojen kehittyminen on ollut nousujohteista huolimatta geopoliitikan muutoksista ja vaikutuksista talouteen.
    Kunnan tehtävä on tuottaa laadukkaita, tarpeeseen vastaavia palveluja ja infrastruktuuria. Tätä kehitystyötä tehdään yhteistyössä alueella toimivien yritysten ja yhdistysten kanssa. Jatkossa tärkeä kumppani on lisäksi hyvinvointialue.
    Viime vuosien nopeissa toimintaympäristön muutoksissa on tärkeää, että kunnan toiminta on suunnitelmallista ja ennakoitavaa, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Pirjo Alijärvi

Kunnanhallitus käsittelee talousarviota kokouksessaan 5.4. Tilinpäätös löytyy esityslistan liitteistä.