Janakkalan talousarvio 2024: Isojen kouluinvestointien alta karsitaan rönsyjä

Janakkalan kunnan lähivuosien on tiedetty jo ennakolta olevan taloudellisesti vaikeita ja se näkyy talousarviossa 2024. Kunnanhallitus esittää noin 2,5 milj.€ alijäämäistä talousarviota 2024 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2025-2027.

Isot investoinnit, jotka jatkuvat suunnitelmakaudella, alkavat tulla maksuun ja lainakanta on korkea. Myös kuntia koskeva palkkaratkaisu painaa taloutta selkeästi, vaikka osa siitä palautuukin verotuloina. Rakentaminen on valtakunnallisesti jäissä, mikä puolestaan heijastuu tonttikauppaan.

Taloutta on tulevaisuudessa lähdettävä oikaisemaan ja tätä varten perustettu talouden tasapainotusryhmä on jo aloittanut työnsä. Vuoden 2025 talousarvioon etsitään keinot, joilla kunnan talous saadaan kehittymään positiivisesti tulevina vuosina. Kunnanhallitus edellyttää, että ryhmä esittää ensi kevään aikana 1 miljoonan edestä säästöjä käyttötaloudesta.

Myös tulevan vuoden talousarviosta on jouduttu karsimaan kaikki ylimääräinen, kuten sivistyslautakunnan esittämä kotihoidontuen kuntalisä ja uusia esitettyjä vakansseja. Kotihoidontuen kuntalisän vaikutuksia selvitetään ensi vuoden aikana osana varhaiskasvatuskokonaisuutta.

Kunnan ikärakennne painottuu vuosi vuodelta yhä enemmän ikäihmisiin. Tanttalan ja Vähikkälän koulujen oppilasmäärä laskee suunnittelukaudella alle valtuuston määrittelemän, koulun lakkauttamiseen johtavan 28 oppilaan rajan.

Tervakosken koulukeskus on tulevan vuoden rakennusinvestoinneista suurin, koulu otetaan käyttöön syyslukukaudella 2025. Hakamäen yleisurheilukenttä huoltorakennuksineen valmistuu tulevana vuonna. Vuodesta 2026 alkaen taloussuunnitelmassa näkyvät myös Turengin koulukeskuksen kakkosvaihe ja liikuntatilat.

Turengin päiväkotiverkkoon etsitään tulevan vuoden aikana kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka myötä päätetään, saneerataanko nykyisiä kiinteistöjä, rakennetaanko uutta vai tehdäänkö jotain muuta. Tervakoskella puolestaan varaudutaan Pikkuniitun päiväkodin saneeraukseen vuodesta 2025 alkaen.

Lapsiin ja nuoriin satsataan myös uusilla varhaiskasvatuksen ja nuorisostyön vakansseilla. Liikuntatoimessa alkaa samalle kohderyhmälle suunnattu liikunnallisen elämäntavan edistämishanke, jolla ryhdytään petraamaan lasten hiipuneita liikuntatottumuksia.

Elinvoiman saralla varmistetaan ketteryys reagoida isojen hankkeiden etenemiseen varautumalla MOREn alueella tieliittymäsuunnitteluun Kanssissa ja Rastilantien liitokseen uuteen Vt 3 eritasoliittymään.

Investoinneista osa siirretään eteenpäin, kuten esimerkiksi Turengin Ylikyläntien saneeraus, toisaalta Lyylinpuiston kunnostamista aikaistetaan vuosille 2024-25. Lisäksi päivitetään lähiliikuntapaikkoja, leikkipaikkoja, Tietyn uimarantaa ja katuvalaistusta. Talousarviossa varaudutaan myös sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen kunnan kiinteistöjen yhteyteen. Jatkossa kiinteistöissä, joissa on vähintään 20 pysäköintipaikkaa, tulee olla vähintään yksi latauspiste.

Vuoden 2024 tuloveroprosentiksi ehdotetaan 8,40% ja vuodelle 2026 aikaisempien suunnitelmien mukaisesti 0,5 %-yksikön veron korotusta, jolloin kunnallisvero olisi 8,9 prosenttia. Kiinteistöveroennusteessa huomioitiin hallitusohjelmassa esitetty maapohjan eriytetty kiinteistöveroprosentti, jonka alarajaksi on esitetty 1,30 %.

  • Vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
  • Yleinen maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30%
  • Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 %
  • Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 %
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %
  • Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00 %
  • Voimalaitosten veroprosentti 1,50 %

Kunnanvaltuusto käsittelee veroprosentit ja talousarvion 13.11.2023

Kuva: YIT
Tervakosken koulukeskus rakentuu