Janakkalan kunta aloittaa ympäristönsuojelumääräysten valmistelun

Janakkalassa aloitetaan ympäristönsuojelumääräysten valmistelu syyskuussa 2023. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelusta vastaa Janakkalan ympäristönsuojelun viranhaltijat.  Valmistelun aikana tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten ja lähikuntien kanssa.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat kunnan antamia paikalliset olosuhteet huomioivia määräyksiä, joiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista, sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu perustuu Ympäristönsuojelulakiin (527/2014).  Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan varmistaa, että käytännöt kunnan sisällä ovat yhdenmukaiset ja selkeät eri viranhaltijoiden välillä. Ympäristönsuojelumääräykset sovitetaan yhteen Jätelautakunta kolmenkierron jätehuoltomääräysten ja kunnan rakennusjärjestyksen kanssa.

Ympäristönsuojelumääräykset koskevat koko kuntaa ja kaikkia kuntalaisia. Määräyksistä valmistellaan syksyn aikana luonnos, joka tulee nähtäväksi kunnan verkkosivuille. Luonnosvaiheessa järjestetään yleisötilaisuus ympäristömääräyksistä. Luonnoksesta on mahdollista antaa muistutus tai mielipide.

Lisätiedot

Tuuli Laaksonen

Ympäristösuunnittelija

tuuli.laaksonen@janakkala.fi

040 149 5216