Helppo yhteistyö ammattilaisten ja perheiden välillä on tavoitteemme. Kyselytulokset chatin käytöstä.

11.6.2021

Kohtaamista arvostetaan ja monikanavaisuus saa kannatusta

 

Helppo ja sujuva yhteistyö ammattilaisten ja perheiden välillä on tavoitteemme. Voisivatko uudenlaiset yhteydenottotavat helpottaa ja sujuvoittaa yhteistyötä? Janakkalan perhekeskuksessa toteutettiin kysely alle kouluikäisten lasten vanhemmille ja perhekeskuksen ammattilaisille chat -palvelun hyödyntämisestä perhekeskuspalveluissa.

Perheet kokivat tarvetta monipuolisille yhteydenottotavoille. Perinteisten toimintamallien rinnalle chat nähtiin mahdollisuutena, toimivana ja helppona tapana ottaa ammattilaisiin yhteyttä. Chatin rajoitukset myös tunnistettiin. Palveluiden kehittämistä pidettiin tärkeänä. Toiveita mm. uudenlaisille kohtaamisen paikoille korona-ajan jälkeen nostettiin esille. Palveluita halutaan yhdessä kehittää tarpeita vastaavaksi.

 

Kaikilla ajanvaraustavoilla oli lähes yhtä suuri kannatus

Kaikilla ajanvaraustavoilla oli lähes yhtä hyvä kannatus. Nettivarauksen ja chatin kohdalla on enemmän jakautumista puolesta ja vastaan. Selvästi näillä kaikilla ajanvaraustavoilla on kuitenkin kannattajia ja ne monipuolistavat yhteydenottoa.

Ammattilaisten mielestä puhelin perinteisenä ajanvaraustapana sai eniten kannatusta, mutta myös nettivaraukselle ja chatille nähtiin käyttöä. 60% ammattilaisista piti niitä hyvin tai useimmiten toimivina ajanvaraustapoina.

Sekä anonyymille että tunnistatuneena tapahtuvalle chatille on kysyntää

Kolmasosa vanhemmista ja lähes 40 % ammattilaisista piti reaaliaikaista, rajatusti auki olevaa chattia hyvänä vaihtoehtona ja lähes yhtä suuri määrä vanhemmista näki sen mahdollisesti heitä palvelevana vaihtoehtona. Kielteisesti suhtautuvia oli vanhemmista viidennes ja ammattilaisista 13%.

Puhelut ovat edelleen perheiden suosiossa, mutta myös chatilla on paljon  kannatusta

Vanhemmista ja ammattilaisista suuri enemmistö suosi puhelinta yhteydenottotapana muissa kuin ajanvarausasioissa. Suurta kannatusta vanhempien keskuudessa oli myös chatilla tunnistatuneena kirjoittamisella (62%) ja anonyymisti kirjoittamisella (48%). Kolmas osa kannatti myös anonyymiä kirjoittamista ja keskustelua.

Ammattilaiset suosivat tunnistautuneena kirjoittamista ja keskustelua chatissa. Puolet kannatti myös anonyymiä kirjoittamista.

Aamupäivä ja alkuilta ovat perheille sopivimmat ajat chat palvelulle

Reaaliaikainen chat palvelisi perheitä parhaiten aamupäivällä (53%) tai alkuillasta (33%). Toiseksi parhaiten alkuillasta. Ammattilaisille parhaiten sopivat aamu- ja keskipäivän ajat.

Valtaosa vanhemmista (71%) ja ammattilaisista (88%) piti hyödyllisenä mahdollisuutta varata aika etukäteen ammattilaisen kanssa chat -asiointiin.

Vanhemmat ja ammattilaiset kokivat hyödyllisenä myös sellaisen chatin, johon voi ottaa yhteyttä kun itselle sopii ja vastauksen saa seuraavan päivän aikana. 80% vanhemmista ja 88% ammattilaisista piti tätä vaihtoehtoa hyödyllisenä.

Chat palvelisi hyvin monenlaisissa perheen asioissa

Vanhemmat toivat esille tarvetta sekä nimettömään että tunnistautuneena keskusteluun chatissa hyvin monenlaisissa lapseen, vanhemmuuteen ja perheeseen muuten liittyvissä asioissa. Myös ammattilaisten vastauksissa tulee esille laajaa käyttötarvetta sekä anonyymille että tunnistautuneena tapahtuvalle keskustelulle moninaisista perhe-elämään liittyvistä aiheista.

Chattiin voisi osallistua myös useampi ammattilainen yhtä aikaa

Sekä vanhemmat että ammattilaiset kokivat hyödyllisenä/ ehkä hyödyllisenä mahdollisuuden chatin avulla olla yhteydessä monialaiseen tiimiin (80%). Viidesosa vanhemmista ja yksi ammattilaisista ei kokenut tätä hyödyllisenä.

 

Kehitetään yhdessä arkeen sopivia palveluita. Kiitos kaikille vastanneille. Chat palvelun kehittäminen jatkuu 17.6. klo. 14.00- 15.45. Halukkaat voivat edelleen ilmoittautua mukaan kehittämiseen tai laittaa ajatuksia ja ideoita meille sähköpostilla (etunimi.sukunimi@janakkala.fi).

 

Paula Heinonen
toimintaterapeutti, palveluvastaava

Päivi Mustonen
psykologi