Läntinen rantayleiskaava

Läntisen rantayleiskaavan kaavaselostus Taulukko 1: Muinaismuisto- ja rakennuskulttuurikohteet Taulukko 2: Mitoitus Taulukko 3: Sulkeutuneisuus Taulukko 4: Pinta-alat Taulukko 5: Rantaviivapituus…

Itäinen rantayleiskaava

Itäisen rantayleiskaavan kaavaselostus Taulukko 1: Vesistönosien loma-asuntorakentamisen mitoitus Taulukko 2: Rannan sulkeutuneisuus Taulukko 3: Pinta-alan jakautuminen maankäyttöluokittain Taulukko 4: Ranta-viivan…

Yleiskaavoitus

Yleiskaava on kunnan laatima yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden…

Haja-asutusalue

Taajamien lisäksi Janakkalassa rakennetaan paljon lukuisiin elinvoimaisiin kyliin. Asemakaava-alueen ulkopuolisilla haja-asutusalueilla, joille on muodostunut taaja rakennuskanta tai joilla on rakentamispainetta,…

Lainvoiman saaneet asemakaavat

Turengin asemakaava, Hakamaen urheilupuisto valtuusto 14.12.2020 § 105 Turengin asemakaava, Ilveslinnanranta valtuusto 23.12.2021 § 174 Tervakosken asemakaavan muutos, Vähikkäläntie valtuusto…

Ranta-asemakaavat

Isojärven ranta-asemakaavan muutos 2020 Kaavakartta Harvialan ranta-asemakaavan muutos – Sääjärvi Kaavakartta Harvialan ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen Sääjärvi Kesijärvi, Leppälammi,…

Yleiskaavat

Rastila-Rastikangas osayleiskaava Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 19.11.2013 § 120 Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 16.12.2013 § 266 Kunnanhallitus käsitteli asiaa…

Asemakaavat

Tervakosken asemakaavan muutos, Kettukallio Kunnanhallitus päätti 21.2.2022 § 66, että asemakaavoitukseen ryhdytään. Tekninen lautakunta 15.6.2022 § 114 Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus…

Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat Ranta-asemakaavat Yleiskaavat

Paikkatieto

Paikkatietopalvelut huolehtivat kunnan kartoista, osoitteista, erilaisista kunnan omista maastomittaustehtävistä ja rakennusten merkinnästä rakennusluvan saannin yhteydessä. Teemme myös muita mittaustöitä ulkopuolisille,…