Opettajat ja henkilökunta

OPETTAJAT

 

Aarninsalo Sinikka Kotitalouden lehtori
Arokannas Elina Rehtori
Franssi Johanna Ruotsin ja saksan kielen lehtori
Halonen Minna Äidinkielen ja historian tuntiopettaja
Hannonen Pekka Uskonnon ja teknisen työn tuntiopettaja
Heikkinen Tapio  

Matematiikan lehtori, lukion apulaisrehtori

Ihatsu Maura Ortodoksisen uskonnon opettaja
Jaakonsaari Matleena Kotitalouden lehtori
Jantunen Susanna Biologian ja maantiedon lehtori
Juurijoki Mika Matematiikan ja tietotekniikan lehtori
Kaipiainen Pirjo Englannin ja ruotsin kielen lehtori
Kauro Anne Ruotsin ja saksan kielen lehtori
Kautto Jari-Petteri Matemaattisten aineiden lehtori
Ketonen Matias  

Matematiikan ja liikunnan tuntiopettaja

Kinnunen Ari Matemaattisten aineiden lehtori
Koskela Mika Liikunnan lehtori
Laakso Anu-Maria Englannin ja ranskan kielen lehtori
Lampinen Merja  

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori

Lehtovaara Noora  

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori

Liimatainen Raili Tekstiilityön lehtori
Lukana-Suikki Jenni Biologian ja maantiedon lehtori
Lundström Rita Englannin ja ranskan kielen lehtori, virkavapaalla
Luukkainen Sanniella Oppilaanohjaaja
Lähteinen Johanna Venäjän ja englannin kielen lehtori
Löyttyniemi Ilkka Erityisopettaja
Mennala Emilia Liikunnan lehtori
Moller Johanna Erityisluokanopettaja
Mustasilta Minna Musiikin lehtori
Parta Esa Teknisen työn lehtori
Peltonen Leena Terveystiedon ja oppilaanohjauksen lehtori
Prinssi Paula  

Historian ja yhteiskuntaopin lehtori, yhteiskoulun apulaisrehtori

Raiskio Mari Historian ja yhteiskuntaopin lehtori
Rossi Pihla Biologian ja maantieteen lehtori
Suomi Sara Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Valjakka Anne Uskonnon ja filosofian lehtori
Valtonen Päivi Ruotsin ja englannin kielen lehtori
Vesama Suvi Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Vuojala Ilkka Kuvataiteen lehtori

 

HENKILÖKUNTA

Harju Ella Koulunkäyntiohjaaja
Heimonen Eija Kouluterveydenhoitaja
Heinonen Auli Palveluvastaava, keittiö
Helenius Kalevi Avotyöntekijä, keittiö
Kotiranta Katja Sivistystoimen atk-tukihenkilö
Kukkonen Teija Vastaava koulukuraattori
Nieminen Heli Toimistosihteeri
Laine Sari Laitoshuoltaja
Linnanmäki Marja-Leena Palveluvastaava, keittiö
Mäkelä Tiina Palveluvastaava, keittiö
Norokallio Kai Vahtimestari
Pelonen Sari Laitoshuoltaja
Suikkari Maija Laitoshuoltaja
Tyni Paula  

Nuorten psykologi, virkavapaalla, sijaisena psykologi Erika Laine 28.11.2016 alkaen