Maa-aineksen ottoalue. Hiekkaa ja kiviä montun reunalla.

Ympäristöpalvelujen yhteystiedot

Ympäristönsuojelu palvelee ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Asiakaskäynnit toivotaan toteutettavan ajanvarauksella.

Laaksonen Tuuli

ympäristösuunnittelija
- Aumaus-ilmoitukset
- Öljysäiliöt
- Vieraslajit ja luonnonsuojelu
- Maasto- ja vesiliikenneluvat
- Ympäristön tilan seuranta ja kunnostus
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1292
Puh. 040 149 5216