Ympäristöpalvelujen yhteystiedot

– Ympäristöpalvelut toimii tällä hetkellä vain puhelimella ja sähköpostilla. Toistaiseksi ei asiakaskäyntejä virastolle.

Henkilökuva Heikki Tamminen.

Siiri Milla

ympäristötarkastaja
Ympäristölupa- ja maa-aineslupapäätösten valmistelu, rekisteröinnit ja merkitseminen tietojärjestelmään, ympäristölupien ja maa-aineslupien valvonta, maa-aines-, jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännön valvonta, jätevesi (mm. vapautukset)
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1295

Pirinen Tiina

palvelusihteeri
Rakennusvalvonnan toimistotyöt

Ympäristö
Ympäristöpalveluiden toimistotyöt

Liikuntapalvelut
Liikuntapalveluiden laskutusasiat
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1222