Ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja:

Osa edellä mainituista toiminnoista kuuluu sijaintinsa tai toiminnan laajuuden vuoksi ympäristölupamenettelyn piiriin.

Ilmoitus tulee toimittaa lupajaostolle 120 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.