Rekisteröinti

Ympäristönsuojelulain ympäristölupamenettely on joidenkin toimialojen osalta korvattu rekisteröintimenettelyllä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Tällaisia toimintoja ovat:

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä lupajaostolle viimeistään 60 päivää ennen toiminnan aloittamista lukuun ottamatta energiantuotantolaitoksia (30 vrk). Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.