Ympäristö- ja maa-ainestaksa

Lupahakemuksen, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä peritään teknisen lautakunnan taksapäätöksen mukainen maksu.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.8.2018-31.7.2022.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.8.2022 alkaen.

Maa-ainestaksa 1.8.2018 alkaen.

 

 

Laaksonen Tuuli

ympäristösuunnittelija
- Aumaus-ilmoitukset
- Öljysäiliöt
- Vieraslajit ja luonnonsuojelu
- Maasto- ja vesiliikenneluvat
- Ympäristön tilan seuranta ja kunnostus
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1292
Puh. 040 149 5216