Taksa

Lupahakemuksen käsittelystä peritään ympäristölautakunnan taksapäätöksen mukainen maksu.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja taksan maksutaulukkoliite.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.8.2018 alkaen.

Maa-aineslupataksa ja maa-ainesvalvontataksa.

Maa-ainestaksa 1.8.2018 alkaen.