Maisematyölupa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): asemakaava-alueella; yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Vapaamuotoinen lupahakemus, jonka liitteenä on sijaintikartta, toimitetaan ympäristönsuojeluyksikköön.

Maisematyölupahakemus

Henkilökuva Heikki Tamminen.