Ottomääräilmoitukset

Vuosittain otetun maa-aineksen määrän ja laadun ilmoittamiseen käytetään ympäristöhallinnon kautta saatavaa lomaketta ja/tai sähköistä ilmoitusjärjestelmää, joilla ilmoitetaan tiedot NOTTO-järjestelmään ja kunnan valvontaviranomaiselle: Ohjeet ja lomakkeet.