Kaivinkoneita työskentelemässä soramontulla.

Lupa- ja ilmoitusasiat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia lupa- ja ilmoitusasioita ovat mm.:

  • Ympäristölupa ja rekisteröinti-ilmoitus
  • Maa-aineslupa
  • Maastoliikennelupa
  • Melu- ja tärinäilmoitus
  • Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Lisää lupa- ja ilmoitusasioita sivun alavalikosta.

Asian käsittelystä peritään ympäristö- ja maa-ainestaksan mukainen käsittelymaksu.

Valvontasuunnitelma 2022-2025