Lupa- ja ilmoitusasiat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia lupa- ja ilmoitusasioita ovat mm.:

  • Ympäristölupa ja rekisteröinti-ilmoitus
  • Maa-aineslupa
  • Maisematyölupa
  • Maastoliikennelupa
  • Melu ja tärinäilmoitus

Lisää lupa- ja ilmoitusasioita sivun alavalikosta.

Pirttimäki Tuula

vs. ympäristötarkastaja
Ympäristölupa- ja maa-aineslupapäätösten valmistelu, rekisteröinnit ja merkitseminen tietojärjestelmään, ympäristölupien ja maa-aineslupien valvonta, maa-aines-, jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännön valvonta, jätevesi (ym. vapautukset)
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1295