Kaivinkoneita työskentelemässä soramontulla.

Lupa- ja ilmoitusasiat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia lupa- ja ilmoitusasioita ovat mm.:

  • Ympäristölupa ja rekisteröinti-ilmoitus
  • Maa-aineslupa
  • Maastoliikennelupa
  • Melu ja tärinäilmoitus

Lisää lupa- ja ilmoitusasioita sivun alavalikosta.

 

 

Kujansuu Martti

vs. ympäristöpäällikkö ja ympäristötarkastaja (oto)
Ympäristölupa- ja maa-aineslupapäätösten valmistelu, rekisteröinnit ja merkitseminen tietojärjestelmään, ympäristölupien ja maa-aineslupien valvonta, maa-aines-, jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännön valvonta, jätevesi (mm. vapautukset).
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1295
Puh. 050 567 5586

Pirinen Tiina

palvelusihteeri
Poissa 2.11. - 30.11.2021

Rakennusvalvonnan toimistotyöt

Ympäristö
Ympäristöpalveluiden toimistotyöt

Liikuntapalvelut
Liikuntapalveluiden laskutusasiat
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1222
Puh. 050 509 0447