Pakkausjätteiden kierrätys (ns. ekopisteet)

Pakkausjätteiden keräyksestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy vuoden 2016 alusta. Lasin, metallin, kartongin ja paperin keräys on muuttunut vuoden 2016 alusta. Lisänä on tullut muovipakkausten keräys. Keräyspisteiden sijainnit Janakkalan alueella kerättävien pakkausjätteiden osalta löytyvät sivulta Rinkiin.fi. Sivuilla voidaan antaa palautetta ekopisteestä suoraan Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle, kuten esim. keräyspisteeltä puuttuvista lajitteista, roskaantumisesta tai liian lyhyestä tyhjennysvälistä, yms.