Jätehuoltoon kuuluminen ja jäteastian tyhjennysvälit

Jätelain mukaan kaikkien käytössä olevien kiinteistöjen, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, on oltava järjestetyssä jätteenkuljetuksessa. Määräys koskee myös loma-asuntoja. Jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisen on ratkaistava alueellaan, että onko jätehuolto järjestetty sopimusperusteisesti vai kunnan järjestämänä.

Kiinteistöllä voi olla yhteinen jäteastia naapureiden kanssa. Yhteisastiasta tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Vastaavasti jäteastian tyhjennystiheyteen tarvittaessa haettava tyhjennysvälin muutos haetaan jätehuoltoviranomaiselta. Jäteastian vähimmäistyhjennysväleistä määrätään Jätehuoltomääräykset.

Jäteastian pidennetty tyhjennysväli