Jätteet

Jätelautakunta ohjaa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätelain valvonta on kunnan ympäristöyksiköllä.

Janakkalan kunnan Pajan Höylän kierrätyspisteessä (Kuumolantie 12) otetaan vastaan sähkö-, elektroniikka- ja metalliromua, akkuja (myös paristot) ja loisteputkia. Muiden jätteiden vastaanottoa sekä kaikkien jätteiden lajitteluohjeita ja tietoa Kiertokapulalla.

Pirttimäki Tuula

vs. ympäristötarkastaja
Ympäristölupa- ja maa-aineslupapäätösten valmistelu, rekisteröinnit ja merkitseminen tietojärjestelmään, ympäristölupien ja maa-aineslupien valvonta, maa-aines-, jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännön valvonta, jätevesi (ym. vapautukset)
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1295