Roskaaminen

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue ja toissijaisesti myös maanomistaja voi olla vastuussa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (lupajaosto) voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. Akuuteista ja törkeistä rikkomuksista tehdään rikosilmoitus poliisille.

Ilmoita roskaantumisesta kunnan ympäristöpalveluihin.