Kiinteistön jätehuolto

Jätelain mukaan kaikkien käytössä olevien kiinteistöjen, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, on oltava järjestetyssä jätteenkuljetuksessa. Määräys koskee myös loma-asuntoja.

Janakkalan kunta kilpailutti kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset.

Nykyiset jätteenkuljetussopimukset raukeavat eikä niitä tarvitse erikseen irtisanoa, kun kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirrytään 1.11.2020 alkaen. Kunta vastaa muutoksen jälkeen jäteastioiden tyhjennyksestä ja jätehuoltoon liittyvästä asiakaspalvelusta.

Lähetämme lokakuussa kirjeen asiakasrekisterissämme oleville OK- ja vapaa-ajan kiinteistöille, jossa kerrotaan jäteastian hinta-, nouto-, laskutus-, astiakoko- ja tyhjennysvälitiedot ja ensimmäisen tyhjennyksen ajankohta. Isännöitsijöille lähetämme erikseen asunto-osakeyhtiöitä koskevat vastaavat tiedot.

Ensimmäisten viikkojen aikana rekisterin tiedot täydentyvät ja ajolistat vakiintuvat. Näin ollen ei kannata soittaa heti, jos ilmoitettuna tyhjennyspäivänä ei auto vielä käy. Alussa heittoa voi olla, koska keräily on hitaampaa paikannuksen vuoksi. Kun kaikki asiakkaat ovat listoilla ja tyhjennyspaikkojen koordinaatit tallennettu, niin jätekuljetuksista tulee täsmällisiä.

Jätehuollon asiakastietojen ilmoittaminen ja korjaus

Toukokuussa 2019 lähetimme kirjeet jätelautakunta Kolmenkierron asiakasrekisterin kautta saatuihin asiakastalouksiin ja pyysimme tarkistamaan asiakastiedot. Mikäli asiakastietoihin on tullut muutoksia kevään 2019 jälkeen, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan muutoksista alla olevalla lomakkeella. Näin pyritään varmistamaan jäteastioiden tyhjennysten sujuvuus myös siirryttäessä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Yhteisastiat

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat järjestää yhteisiä jäteastioita. Yhteisastia voi olla hyvä vaihtoehto silloin kun jätettä syntyy vähän.

Ilmoita olemassa olevasta tai perustettavasta yhteisastiasta

Jätehuollon taksa 1.11.2020 alkaen

Taksassa on määritelty jäteastioiden tyhjentämisen ja maksujen perusteet.

Sekajäte / kuivajäte €, alv 0 % €, alv 24 %
jäteastia ≤140 l 5,76 7,15
jäteastia >140 – 240 l 6,75 8,37
jäteastia >240 – 360 l 7,94 9,84
jäteastia >360 – 660 l 10,91 13,52
syväkeräyssäiliö 5000 l 75,98 94,22

 

Irtojäte (astian vierellä oleva jäte) €, alv 0 % €, alv 24 %
≤ 0,2 m3  4,33 5,37
≤ 1,0 m3 15,44 19,14

 

Biojäte sisältää astiapesut 2 krt per vuosi €, alv 0 % €, alv 24 %
jäteastia ≤140 l  7,87 9,76
jäteastia >140 – 240 l 9,03 11,20
syväkeräyssäiliö 300 l 33,03 40,95

 

Jäteastian tyhjennysvälit

Voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaan sekajäteastian pisin tyhjennysväli on 4 viikkoa.

Kun sekajätteeseen ei laiteta lainkaan biojätettä puhumme kuivajätteestä. Kuivajäteastian tyhjennys voi olla enintään 8 viikkoa. Kahdeksan viikon ylittävä tyhjennysväli ja muut määräyksistä poikkeamiset on haettava kirjallisesti jätelautakunta Kolmenkierrolta, joka on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen.

Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä löytyy osoitteesta www.kolmenkierto.fi.

Jäteastiat

Selvittäkää mahdollisimman pian, onko jäteastianne oma vai vuokrattu nykyiseltä jätteenkuljetusyritykseltä. Jos astia on jätteenkuljetusyrityksen, sopikaa:

  1. ostatteko astian omaksi vai
  2. annatteko astian jätteenkuljetusyrityksen poisvietäväksi.

Jos päädytte b vaihtoehtoon eli annatte astian pois, niin teillä on kaksi vaihtoehtoa uuden astian hankkimiseksi:

  1.  ostaa oma uusi astia tai
  2. vuokrata se kunnan jätehuollon kautta.

Vuokra-astia

Kunta tarjoaa mahdollisuuden vuokrata jäteastian. Kilpailutimme jätekuljetusten yhteydessä yleisimmin käytössä olevat vuokra-astiat, joiden koot ovat 140, 240, 360 ja 600-660 litraa. Vuokra-astian voit tilata sähköisellä tilauslomakkeella tai asiakaspalvelun kautta, ks. yhteystiedot alla. Koronatilanteen vuoksi palvelemme ainoastaan puhelimitse ja netin kautta.

Vuokra-astioiden viimeinen tilauspäivä on pe 9.10.2020 mikäli haluaa saada astian ennen kuin siirrytään Janakkalan kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen (alkamispäivä 1.11.2020).

Jäteastian vuokra

Seka-/kuivajäteastian vuokra, €/kk (alv 0 %) (alv 24 %)
jäteastia 140 L 2,00 2,48
jäteastia 240 L 2,00 2,48
jäteastia 360 L 2,50 3,10
jäteastia 600 – 660 L 4,00 4,96

 

Biojäteastian vuokra €/kk (alv 0 %) (alv 24 %)
jäteastia 140 L 2,00 2,48
jäteastia 240 L 2,00 2,48

 

Muut jätehuollon palvelut Janakkalassa

Kartonki-, lasi- ja metallipakkausjätteiden, paperin sekä asumisessa syntyvien lietteiden kuljetukset kiinteistön haltija järjestää edelleen itse. Asuinkiinteistöiltä kerätyn muovipakkausjätteen osalta kunnan järjestämä jätteenkuljetus alkaa 31.5.2022 mennessä.

Kiertokapula Oy:n neuvonta palvelee arkisin klo 8-15 (p. 075 753 0011, neuvonta@kiertokapula.fi) Janakkalan asukkaita esimerkiksi jäteneuvontaan tai Karanojalla asiointiin liittyvissä kysymyksissä.

Yritystoiminnan jätteet

Yritystoiminnan jätteiden osalta kuljetuksia voi jatkaa kuten ennenkin, ellei jätettä kerätä kiinteistöltä yhdessä asumisessa syntyvän jätteen kanssa. Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte on jätelain mukaan luovutettava kunnan järjestämään kuljetukseen.

Janakkalan jätehuollon muutoksen taustaa

Jätehuollon muutoksen taustana on jätehuoltoviranomaisten Suomessa 2013 tekemä tarkastelu jätteenkuljetusten lainmukaisuudesta. Koska Janakkalan osalta lain edellytykset eivät täyttyneet, jätelautakunta Kolmenkierto päätti, että kunnassamme on siirryttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ja nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus lakkaa.

Kunnanvaltuusto päätti, että kunta vastaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen toteuttamisesta itse.

Kilpailutus

Kilpailutimme jätteenkuljetuksen hankintalain mukaisesti kesällä 2019. Tekninen lautakunta päätti 15.10.2019 valita sopimustoimittajaksi Urbaser Oy:n. Päätöksestä tehtiin valitus markkinaoikeuteen, markkinaoikeus hylkäsi valituksen kesäkuussa 2020. Elokuussa 2020 tehtiin urakkasopimus Urbaser Oy:n kanssa.

Lue Urbaserin toimitusjohtajan terveiset 15.10.2020.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus alkaa 1.11.2020.