Kiinteistön jätehuolto

Jätelain mukaan kaikkien käytössä olevien kiinteistöjen, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, on oltava järjestetyssä jätteenkuljetuksessa. Määräys koskee myös loma-asuntoja.

Janakkalan kunta kilpailutti kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset. Jätteenkuljettajan valinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen ja tästä johtuen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyminen viivästyy.

Nykyiset jätteenkuljetussopimukset raukeavat, kun kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirrytään. Tarkemmasta muutosajankohdasta tiedotetaan myöhemmin lisää. Kunta vastaa muutoksen jälkeen jäteastioiden tyhjennyksestä ja jätehuoltoon liittyvästä asiakaspalvelusta.

Jätehuollon asiakastietojen ilmoittaminen ja korjaus

Toukokuussa 2019 lähetimme kirjeet jätelautakunta Kolmenkierron asiakasrekisterin kautta saatuihin asiakastalouksiin. Pyydämme ystävällisesti tarkistamaan kirjeessä olevat kiinteistönne jätehuoltotietojen oikeellisuuden. Näin pyritään varmistamaan jäteastioiden tyhjennysten sujuvuus myös muutoksen jälkeen.

Täytä asiakastietojen ilmoitus-/korjauslomake »

Yhteisastiat

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat järjestää yhteisiä jäteastioita. Yhteisastia voi olla hyvä vaihtoehto silloin kun jätettä syntyy vähän.

Ilmoita olemassa olevasta tai vuonna 2020 perustettavasta yhteisastiasta

Vuoden 2020 alussa tai sen jälkeen perustettavista yhteisastioista tulee ilmoittaa Janakkalan kunnalle yllä olevalla lomakkeella. Jos yhteisastia perustetaan vuonna 2019, ilmoita asiasta Kolmenkierrolle sekä ilmoita tiedot myös ylläolevalla lomakkeella vuotta 2020 varten.

Janakkalan jätehuollon muutoksen taustaa

Jätehuollon muutoksen taustana on jätehuoltoviranomaisten Suomessa 2013 tekemä tarkastelu jätteenkuljetusten lainmukaisuudesta. Koska Janakkalan osalta lain edellytykset eivät täyttyneet, jätelautakunta Kolmenkierto päätti, että kunnassamme on siirryttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ja nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus lakkaa.

Kunnanvaltuusto päätti, että kunta vastaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen toteuttamisesta itse

Kilpailutus

Kilpailutimme jätteenkuljetuksen hankintalain mukaisesti kesällä 2019. Hankintaprosessi on toistaiseksi kesken.

Tuleva jätehuollon taksa

Taksassa on määritelty jäteastioiden tyhjentämisen ja maksujen perusteet. Tulevista tyhjennyshinnoista voidaan tiedottaa kun, uusi jätehuollon taksa on hyväksytty jätelautakunta Kolmenkierrossa vuoden 2019 loppupuolella.

Jäteastian tyhjennysvälit

Voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaan sekajäteastian pisin tyhjennysväli on kesällä 2 viikkoa ja talvella 4 viikkoa.

Kun sekajätteeseen ei laiteta lainkaan biojätettä puhumme kuivajätteestä. Kuivajäteastian tyhjennys voi olla enintään 8 viikkoa. Kahdeksan viikon ylittävä tyhjennysväli ja muut määräyksistä poikkeamiset on haettava kirjallisesti jätelautakunta Kolmenkierrolta, joka on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen.

Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä löytyy osoitteesta www.kolmenkierto.fi.

Jäteastiat

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirryttäessä jäteastia voi olla oma tai vuokrattu, kuten tälläkin hetkellä.

Niiden kiinteistöjen haltijat/omistajat, joilla on käytössä vuokra-astia tulisi sopia hyvissä ajoin astian jatkokäytöstä nykyisen vuokranantajan kanssa.

Kunta tarjoaa mahdollisuuden vuokrata jäteastian voittaneelta kuljetusurakoitsijalta. Kilpailutimme jätekuljetusten yhteydessä yleisimmin käytössä olevat vuokra-astiat, joiden koot ovat 140, 240, 360 ja 600-660 litraa. Vuokra-astia voidaan tilata myöhemmin jatkossa voittaneelta kuljetusurakoitsijalta. Tarkemmasta astian tilaus- ja toimitusaikataulusta tiedotetaan myöhemmin, kun urakoitsijan kanssa on sovittu menettelytavoista.

Yhteisastiat

Kiinteistöllä voi olla yhteinen jäteastia naapureiden kanssa. Yhteisastiasta tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Jaa sivu