Kiinteistön jätehuolto

Jätelain mukaan kaikkien käytössä olevien kiinteistöjen, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, on oltava järjestetyssä jätteenkuljetuksessa. Määräys koskee myös loma-asuntoja.

Janakkalan kunta kilpailuttaa kuluvan vuoden aikana kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset.

Siirtyminen kunnan järjestämään jätehuoltoon tapahtuu aikaisintaan vuoden 2020 alusta. Nykyiset jätteenkuljetussopimukset raukeavat, kun kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirrytään. Tarkemmasta muutosajankohdasta tiedotetaan myöhemmin lisää. Kunta vastaa siten ensi vuonna jäteastioiden tyhjennyksestä ja jätehuoltoon liittyvästä asiakaspalvelusta.

Jätehuollon asiakastietojen ilmoittaminen ja korjaus

Toukokuussa lähetimme kirjeet jätelautakunta Kolmenkierron asiakasrekisterin kautta saatuihin asiakastalouksiin. Pyydämme ystävällisesti tarkistamaan kirjeessä olevat kiinteistönne jätehuoltotietojen oikeellisuuden. Näin pyritään varmistamaan jäteastioiden tyhjennysten sujuvuus myös muutoksen jälkeen.

Täytä asiakastietojen ilmoitus-/korjauslomake »

Yhteisastiat

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat järjestää yhteisiä jäteastioita. Yhteisastia voi olla hyvä vaihtoehto silloin kun jätettä syntyy vähän.

Ilmoita olemassa olevasta tai vuonna 2020 perustettavasta yhteisastiasta

Vuoden 2020 alussa tai sen jälkeen perustettavista yhteisastioista tulee ilmoittaa Janakkalan kunnalle yllä olevalla lomakkeella. Jos yhteisastia perustetaan vuonna 2019, ilmoita asiasta Kolmenkierrolle sekä ilmoita tiedot myös ylläolevalla lomakkeella vuotta 2020 varten.

Janakkalan jätehuollon muutoksen taustaa

Jätehuollon muutoksen taustana on jätehuoltoviranomaisten Suomessa 2013 tekemä tarkastelu jätteenkuljetusten lainmukaisuudesta. Koska Janakkalan osalta lain edellytykset eivät täyttyneet, jätelautakunta Kolmenkierto päätti, että kunnassamme on siirryttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ja nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus lakkaa.

Kunnanvaltuusto päätti viime kesänä, että kunta vastaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen toteuttamisesta itse

Kilpailutus

Kilpailutamme jätteenkuljetuksen hankintalain mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan kunnan esittämien toiveiden lisäksi jätelautakunta Kolmenkierron suosituksia.

Tuleva jätehuollon taksa

Taksassa on määritelty jäteastioiden tyhjentämisen ja maksujen perusteet. Tulevista tyhjennyshinnoista voidaan tiedottaa kun, uusi jätehuollon taksa on hyväksytty jätelautakunta Kolmenkierrossa vuoden 2019 loppupuolella.

Jäteastian tyhjennysvälit

Voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaan sekajäteastian pisin tyhjennysväli on kesällä 2 viikkoa ja talvella 4 viikkoa.

Kun sekajätteeseen ei laiteta lainkaan biojätettä puhumme kuivajätteestä. Kuivajäteastian tyhjennys voi olla enintään 8 viikkoa. Kahdeksan viikon ylittävä tyhjennysväli ja muut määräyksistä poikkeamiset on haettava kirjallisesti jätelautakunta Kolmenkierrolta, joka on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen.

Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä löytyy osoitteesta www.kolmenkierto.fi.

Jäteastiat

Jäteastia voi olla oma tai vuokrattu, kuten tälläkin hetkellä.

Niiden kiinteistöjen haltijat/omistajat, joilla on käytössä vuokra-astia tulisi sopia hyvissä ajoin astian jatkokäytöstä nykyisen vuokranantajan kanssa.

Kunta tarjoaa mahdollisuuden vuokrata jäteastian voittaneelta kuljetusurakoitsijalta. Kilpailutamme jätekuljetusten yhteydessä yleisimmin käytössä olevat vuokra-astiat, joiden koot ovat 140, 240, 360 ja 600-660 litraa. Vuokra-astia voidaan tilata voittaneelta kuljetusurakoitsijalta. Tarkemmasta astian tilaus- ja toimitusaikataulusta tiedotetaan myöhemmin loppuvuodesta, kun urakoitsijan kanssa on sovittu menettelytavoista.

Yhteisastiat

Kiinteistöllä voi olla yhteinen jäteastia naapureiden kanssa. Yhteisastiasta tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.