Jätehuoltomääräykset

Kolmenkierron alueen yhteisiä Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan vastuulle toissijaisesti kuuluviin jätteisiin (kotitaloudet ja taloyhtiöt sekä tietyiltä osin myös elinkeinotoimintojen jätteisiin). Määräyksissä on säännöt mm. jätteiden lajittelusta, jäteastioiden sijoittamisesta ja jätteiden keräysvälineiden tyhjennysväleistä. Yleisperiaatteena on, että jätteet on kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, hajua eikä muuta haittaa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle. Jätehuoltomääräysten poikkeuslupahakemukset ja ilmoitukset käsittelee jätelautakunta.

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty. Ainoastaan taaja-asutusalueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, vaarattomia kasviperäisiä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.

Kiinteistön lämmityksen yhteydessä saa polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa ainoastaan käsittelemätöntä puujätettä sekä sytykkeenä vähäisessä määrin puhdasta ja kuivaa paperia ja pahvia.

Jätehuoltomääräykset