Hoidon päättyminen

VARHAISKASVATUSPAIKAN/ PALVELUSETELIN IRTISANOMINEN

Irtisanomisilmoitus tulee toimittaa vähintään yhtä (1) kuukautta ennen viimeistä varhaiskasvatuksen hoitopäivää.
  • Ilmoituksen tiedoksiantopäiväksi tulee tämän lomakkeen lähetyspäivä.
  • Ilmoituksen tiedoksiantopäiväksi tulee tämän lomakkeen lähetyspäivä.