Kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus

Katso tästä videot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Millainen on hyvä aikuinen? Ajatuksia lapsilta

Vasun ytimessä  -ajatuksia kasvattajilta

Haku varhaiskasvatukseen

Haku varhaiskasvatukseen

Päivähoitoa järjestetään perhepäivähoidossa, ryhmäpäivähoidossa sekä päivä- ja vuoropäiväkodeissa. Päivähoitoa voidaan hakea  ympäri vuoden, hakemukset toimitetaan 4 kk ennen päivähoidon tarvetta. Äkillisissä työllistymis- tai opiskelutilanteissa hakuaika voi olla lyhempikin.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetukseen ilmioittautuminen tapahtuu keväisin erikseen informoituna aikana.

Valinnan paikka

Vanhemmat valitsevat lapselleen kunnallisen päivähoitopaikan, kotihoidontuen tai yksityisen hoidon palvelusetelin. Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainvapaan päättyessä ja jatkuu sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta.

Varhaiskasvatusta järjestetään hoitoaikaperusteisena perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa tai päiväkodissa. Lasten kotihoidontuki haetaan ja maksetaan Kelasta.

Lapsi on varhaiskasvatuksen tärkein asia

Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma linjaa varhaiskasvatuksen sisältöä Janakkalassa. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus kuuluu varhaiskasvatuksen palvelupäällikölle.