Kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus

Haku varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatusta järjestetään perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa. Varhaiskasvatuspaikkaa voidaan hakea  ympäri vuoden, hakemukset toimitetaan 4 kk ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Äkillisissä työllistymis- tai opiskelutilanteissa hakuaika voi olla lyhempikin.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu keväisin erikseen informoituna aikana.

Vaihtoehdot

Huoltajat valitsevat lapselleen kunnallisen varhaiskasvatuksen, kotihoidontuen tai yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin. Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainvapaan päättyessä ja jatkuu sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta.

Varhaiskasvatusta järjestetään hoitoaikaperusteisena.  Lasten kotihoidontuki haetaan ja maksetaan Kelasta.

Lapsi on varhaiskasvatuksen tärkein asia

Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatusta. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Palveluohjaus kuuluu varhaiskasvatuksen palvelupäällikölle.