Lastenhoidon tuet

Vanhemmat voivat valita lapselleen joko kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen, hoitaa lasta kotihoidon tuella tai järjestää varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Lasten kotihoidon tuki haetaan ja maksetaan Kelan kautta, samoin kuin yksityisen hoidon tuki.