Lastenhoidon tuet

Vanhemmat voivat valita lapselleen joko kunnan järjestämän päivähoitopaikan, hoitaa lasta kotihoidon tuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Lasten kotihoidon tuki haetaan ja maksetaan Kelan kautta, samoin kuin yksityisen hoidon tuki. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen päättyi 31.12.2017, perusteena kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 22.2.2017 §1.