Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi lapsi voi tarvita tehostetumpaa tukea.

Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat lapsen yksilöllinen kehitys ja hänen mahdollisuutensa osallistua toimintaan yhdessä muiden lasten kanssa. Lapsen tuen tarpeen tarkentamiseksi voidaan tarvita myös asiantuntijoiden tutkimuksia.

Kasvun ja oppimisen tuki toteutuu ensisijaisesti lähipäiväkotiperiaatteella tai lapsen perhepäivähoitoryhmässä. Turengista ja Tervakoskelta löytyy päiväkodissa toimiva pienryhmä, jossa osa varhaiskasvatuspaikoista on varattu tukea tarvitseville lapsille.

Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaa varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja eli KVEO. Hän on kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. KVEO osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan kasvatushenkilöstön ja huoltajien kanssa monialaisessa yhteistyössä.

Jos lapsen tuen tarve on tiedossa varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa, toivotaan palveluohjausta KVEON kanssa. Hänellä on mahdollisuus kotikäyntiin, jolloin lapseen tutustutaan hänelle turvallisessa ympäristössä ja tuen tarpeen hahmottaminen onnistuu parhaiten. Näin pyrimme löytämään jokaiselle lapselle sopivimman hoitopaikan.

Janakkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmasta (1.8.2019) voi lukea tarkemmin mitä lapsen kasvun ja oppimisen tuki on käytännössä (kappale 7).