Kaksi tyttöä keinuu aurinkoisella säällä.

Kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus

Hygieniaa korostetaan varhaiskasvatuksessa pandemiasta johtuen toistaiseksi

Lapset eivät saa tuoda toistaiseksi omia leluja varhaiskasvatukseen ja mahdolliset unikaverit ovat koko ajan lapsen yksikössä, eikä niitä viedä edestakaisin.

Haku varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatusta järjestetään perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa. Varhaiskasvatuspaikkaa voidaan hakea  ympäri vuoden, hakemukset toimitetaan 4 kk ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Äkillisissä työllistymis- tai opiskelutilanteissa hakuaika voi olla lyhempikin.

Hakemus ensisijaisesti sähköisenä, www.pikkuilvekset.fi  -sivulta pääset alkuun helposti. eDaisyyn tulevat myös sähköiset päätökset, hakemuksessa niihin luvan annettuasi, ja siellä myös pääset mm. vahvistamaan tarjotun varhaiskasvatuspaikan vastaanoton.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu keväisin erikseen informoituna aikana.

Vaihtoehdot

Huoltajat valitsevat lapselleen kunnallisen varhaiskasvatuksen, kotihoidontuen tai yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin. Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainvapaan päättyessä ja jatkuu sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta.

Varhaiskasvatusta järjestetään hoitoaikaperusteisena.  Lasten kotihoidontuki haetaan ja maksetaan Kelasta.

Lapsi on varhaiskasvatuksen tärkein asia

Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatusta. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Palveluohjaus kuuluu varhaiskasvatuksen palvelupäällikölle.