Lapsi taiteilemassa katuliiduilla kivetykselle päiväkodin pihassa.

Esiopetus

Esiopetus on yksi tärkeä kasvun jakso lapsen elämässä. Esiopetuksen tärkeimmät tehtävät ovat vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Ohjatussa toiminnassa ja kaikissa oppimisympäristöissä otetaan huomioon ryhmän lasten omat lähtökohdat, kokemukset ja aiempi osaaminen. Ryhmässä opitaan arvostamaan ihmisten tasa-arvoisuutta ja omaa ainutlaatuisuutta.

Lapsilähtöisen toiminnan tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä käsitystä itsestään oppijana. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen tavoitteena on havaita oppimisen haasteet ajoissa, antaa niihin tukea sekä ennalta ehkäistä oppimisen vaikeuksia.

Esiopetus on velvoittavaa sen lukuvuoden alusta kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Esiopetusryhmät määritellään vuosittain.

Esiopetuksen tuntimäärä on noin 700 tuntia lukuvuodessa.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan eDaisyn kautta. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Jos esiopetuksen lisäksi tarvitaan täydentävää varhaiskasvatusta, valitkaa ilmoituksesta vaihtoehto ”Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus”.

Esioppilaan poissaoloanomus, palautetaan täytettynä omaan varhaiskasvatusyksikköön

Esiopetussuunnitelma 1.8.2022

Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2022-2023