Koneet, laitteet ja välineet

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaiset kokonaan tai osittain kohtuulliset kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat koneiden, laitteiden tai välineiden hankkimisesta, ja joita hän tarvitsee esimerkiksi liikkumisessa, viestinnässä sekä henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa. Kodinkoneisiin, viestintälaitteisiin sekä harrastus- ja vapaa-ajan välineisiin myönnettävän avustuksen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön päivittäisissä toiminnoissa suoriutumista. Asiakkaan on selvitettävä, miten vamma tai sairaus rajoittaa omatoimisuutta, ja miten väline tai laite mahdollistaa itsenäisen suoriutumisen.

Korvausta voi hakea myös muun muassa auton hankintaan ja autoon asennettaviin lisälaitteisiin. Autoavustuksen myöntämisellä tuetaan ensisijaisesti vaikeavammaisen henkilön opiskelua tai työssäkäyntiä. Kunta voi korvata ne kustannukset, jotka se katsoo kohtuullisiksi. Hakijan tilamme arvioidaan kuitenkin aina yksilöllisesti, ennen päätöksen tekoa. Myös kunnan määrärahat vaikuttavat päätökseen.

Vammaispalvelulain nojalla ei korvata laitteita ja välineitä, jotka kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin.