Asiakasohjauksen pääovet

Asiakasohjaus ja palveluiden hakeminen

Asiakasohjauksen palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyville, vammaisille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Toiminnan tavoitteena on edistää ikääntyvien sekä vammaisten henkilöiden hyvinvointia koko Janakkalan alueella.

Asiakkaat saavat ohjausta ja neuvontaa ottamalla yhteyttä asiakasohjauspuhelimeen. Tarvittaessa asiakkaalle sovitaan palvelutarpeen arviointi kotiin tai tapaaminen palveluista vastaavan asiantuntijan vastaanotolle.  Asiakasohjauspuhelin palvelee arkisin 8-16. Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Jos linjamme ovat varattu, kuuntele nauhoite ja toimi ohjeistuksen mukaisesti, niin palveluohjaaja soittaa sinulle mahdollisimman pian.

Vammaispalveluiden tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet. Palveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vammasta tai sairaudesta johtuen on pitkäaikaisesti (vähintään vuoden ajan) erityisiä vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista.

Avun tarpeessa ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä asiakasohjaukseen.

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma

Palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi tehdään asiakkaan kanssa palvelutarpeen arviointi. Arviointitilanteen tarkoituksena on tunnistaa asiakkaan voimavarat, toimintakyky ja yksilölliset tarpeet sekä luoda kokonaisvaltainen näkemys tilanteesta.

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan viranomaisten välinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Päätökset palveluista tehdään erikseen. Lisäksi kehitysvammaiselle asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma (EHO).

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Tapailanpiha 7 B

14200 Turenki

Puh. 03 680 1883
Soittoajat:
ma-pe klo 8.00-16.00
la-su ei tavoitettavissa