Asiakasohjauksen pääovet

Asiakasohjaus ja palveluiden hakeminen

Asiakasohjauksen palvelut on tarkoitettu ikääntyville, vammaisille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen.
Asiakkaat saavat ohjausta soittamalla asiakasohjauspuhelimeen.

Tarvittaessa asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi kotona tai tapaaminen sovitaan asiantuntijan vastaanotolle. Asiakasohjauspuhelin palvelee arkisin 8-16. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Jos linja ovat varattu, kuuntele nauhoite ja toimi ohjeistuksen mukaisesti, palveluohjaaja soittaa takaisin mahdollisimman pian.

Vammaispalvelut järjestävät vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisia palveluja ja tukitoimia. Niiden avulla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vammasta tai sairaudesta johtuen on pitkäaikaisesti (vähintään vuoden ajan) erityisiä vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista.

Avun tarpeessa ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä asiakasohjaukseen.

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma

Palvelujen järjestämiseksi asiakkaan kanssa tehdään palvelutarpeen arviointi. Arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa asiakkaan voimavarat, toimintakyky ja yksilölliset tarpeet sekä luoda kokonaisvaltainen näkemys tilanteesta.

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan viranomaisten välinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Päätökset palveluista tehdään erikseen. Lisäksi kehitysvammaiselle asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma (EHO).

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Tapailanpiha 7 B

14200 Turenki

Puh. 03 680 1883
Soittoajat:
ma-pe klo 8.00-16.00
la-su ei tavoitettavissa