Katajan päivätoiminta

Visio:

Kehittyvä, muuttuva, edelläkävijä, dynaaminen toimintakeskus, jossa jokainen päivä on merkityksellinen ja elämyksellinen asiakkaalle. Toimia aktiivisesti yhtenä vaikuttajana, asiakkaan itsenäiseen elämään ja elämänhallintaan.

Päivätoiminta on aikuisille, oppivelvollisuutensa suorittaneille, kehitysvammaisille henkilöille suunnattua toimintaa. Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn mukaan suunniteltua, tavoitteellista, mielekästä, kuntouttavaa, elämänhallinnan taitoja ylläpitävää ja edistävää toimintaa sekä perushoitoa.

Päivätoiminnan muotoja toteutetaan pienryhmissä ja yksilötasolla

Pienryhmien toimintaa ovat mm. ilmaisutaito, kädentaidot, liikunta, leivonta ja ruuan laitto, rentoutuminen ja aistiharjoitukset, päivittäistä ulkoilua unohtamatta. Päivätoiminnassa tehdään myös pienimuotoisia alihankintatöitä. Toiminnassa huomioidaan kalenterin mukaiset juhlapäivät ja lisäksi vietetään erilaisia teemapäiviä ja tehdään retkiä.

Toimintaa ohjaa se, että asiakas itse määrittelee, mitä päivätoiminta hänen kohdallaan tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yhteistyössä omaisten kanssa palvelu- ja ohjaussuunnitelma. Tässä yhteydessä sovitaan asiakkaan käyntipäivät sekä kartoitetaan muut mahdolliset asiakkaan tarvitsemat palvelut.

Palokangas Aija

päivätoiminnan ohjaaja
Aarnenkuja 3 A 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1496
Soittoajat:
8-9 ja 14.30-15.30

Pensola Anna

päivätoiminnan ohjaaja
Aarnenkuja 3 A 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1534
Soittoajat:
8-9 ja 14.30-15.30

Tonteri Suvi

päivätoiminnan ohjaaja
Aarnenkuja 3 A 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1309
Soittoajat:
8-9 ja 14.30-15.30

Korhonen Mari

päivätoiminnan ohjaaja
Aarnenkuja 3 A 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1582