Katajan päivätoiminta

 

Katajan päivätoiminta on tarkoitettu kehitysvammaisille aikuisille, jotka tarvitsevat paljon tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Päivätoiminnan tavoite on kuntoutuksellinen eikä sillä ole tuottavuutta korostavaa tavoitetta. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme erilaisiin erityistarpeisiin, kuten kommunikoinnin vaikeuksiin, aistitoiminnan erityispiirteisiin, motorisiin haasteisiin sekä autismikirjon ja psyykkisten oireiden mukanaan tuomiin häiriöihin.

Asiakkaan päivätoiminnan sisältö suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan sekä tämän lähihenkilöiden kanssa. Suunnitellussa huomioidaan asiakkaan omat toiveet, tavoitteet sekä yksilölliset tarpeet. Päivätoimintapäivien määrä ja pituus sovitaan myös tässä yhteydessä ja se voi vaihdella. Toiminta koostuu erilaisista ryhmätoiminnoista. Näitä voivat olla mm. liikunta ja ulkoilu, musiikki, kädentaidot ja muu luova toiminta, arkipäivän taitojen harjoittaminen, koritehtävät, leivonta ja digitaidot. Erilaiset työtoiminnan muodot voivat olla sisällytettynä osaksi asiakkaiden päivätoimintaa.

Päivätoiminta rytmittää asiakkaiden arkea ja ylläpitää toimintakykyä. Katajan päivätoiminnassa käy päivittäin noin 30 asiakasta ja heitä varten päivätoiminnassa työskentelee neljä ohjaajaa.

 

 

Palokangas Aija

päivätoiminnan ohjaaja
Aarnenkuja 3 A 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1496
Soittoajat:
8-9 ja 14.30-15.30

Pensola Anna

päivätoiminnan ohjaaja, tiimin vastaava
Aarnenkuja 3 A 1

14200 Turenki

Puh. 03-680 1534
Puh. 050 308 3525
Soittoajat:
8-9 ja 14.30-15.30

Heiskanen Kirsi

päivätoiminnan ohjaaja
Aarnenkuja 3 A 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1309
Soittoajat:
8-9 ja 14.30-15.30

Korhonen Mari

päivätoiminnan ohjaaja
Aarnenkuja 3 A 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1582