Omaishoidontuki alle 65-vuotiaat

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle annettavan hoitopalkkion, vapaapäivät sekä omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuen myöntäminen ja tilanteen arvioiminen perustuu hoidettavan kotona tehtävään kotikäyntiin ja toimintakyvyn arvioon.

Omaishoidon tuen myöntämisestä päätettäessä arvioidaan:

  • Hoidettavan toimintakyky kattavasti niin, että arviointi sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin.
  • Myös hoidettavan voimavarat selvitetään palvelua myönnettäessä.
  • Hoitajan terveys, voimavarat (esim. sosiaalinen verkosto), elämäntilanne ja kyky hoitaa läheistään.
  • Hoidon ja huolenpidon sitovuus, hoitoympäristö ja mahdollisten apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarve.

Omaishoidontuen hoitopalkkiot vuonna 2019

  • maksuluokka I   hoitopalkkio 400,00 €/kuukausi
  • maksuluokka II  hoitopalkkio 541,00 €/kuukausi
  • maksuluokka III hoitopalkkio 800,00 €/kuukausi