Katajan iltapäivä- ja loma-ajan hoito

Katajan lasten iltapäivähoito on erityislasten iltapäivä- ja loma-ajan hoitopaikka. Se sijaitsee Turengissa ja toimii samoissa tiloissa Katajan päivätoiminnan kanssa.

Palveluun ohjaudutaan ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjauksen kautta.

Toiminta

Iltapäivähoito on ohjattua toimintaa, jossa lapset saavat koulupäivän jälkeen viettää vapaa-aikaansa. Leikin lisäksi iltapäivähoidossa mm. askarrellaan, muovaillaan, maalataan, musisoidaan, liikutaan ja ulkoillaan. Lisäksi järjestämme teemajuhlia kuten halloween ja pikkujouluja. Vanhempien toiveiden mukaan myös läksyjen teko iltapäivätoiminnassa huomioidaan.

Tavoite

Tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan turvallisessa ympäristössä. Iltapäivähoito vahvistaa lasten osallistumista arkeen, omatoimisuutta ja sosiaalisia taitoja. Pienikin onnistuminen on aina askel eteenpäin. Lapset oppivat ja saavat uuden kokemuksen ja iloitsevat niistä