Katajan iltapäivä- ja loma-ajan hoito

Katajan lasten iltapäivähoito on erityislasten iltapäivä- ja loma-ajan hoitopaikka. Se sijaitsee Turengissa ja toimii samoissa tiloissa Katajan päivätoiminnan kanssa.

Palveluun ohjaudutaan ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjauksen kautta.

Toiminta

Iltapäivähoito on ohjattua toimintaa, jossa lapset saavat koulupäivän jälkeen viettää vapaa-aikaansa. Leikin lisäksi iltapäivähoidossa askarrellaan, muovaillaan, maalataan, musisoidaan, liikutaan ja ulkoillaan. Lisäksi vietetään Halloweenin ja pikkujoulujen kaltaisia teemajuhlia. Jos vanhemmat niin toivovat, myös läksyjen teko huomioidaan iltapäivätoiminnassa.

Tavoite

Tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan turvallisessa ympäristössä. Iltapäivähoito vahvistaa lasten osallistumista arkeen, omatoimisuutta ja sosiaalisia taitoja. Pienikin onnistuminen on aina askel eteenpäin. Lapset oppivat ja saavat uusia kokemuksia ja iloitsevat niistä.