Lasten ja nuorten palvelut

Palveluohjaus voi alkaa heti lapsen syntymän jälkeen tai kun vammaisuus on todettu. Perheen tukemiseksi tehdään tarvittaessa useitakin kotikäyntejä.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito

Vammaistyö järjestää vaikeavammaisille lapsille aamu- ja iltapäivähoitoa. Aamu- ja iltapäivähoidon avulla tuetaan vanhempien työssäkäyntiä. Katajan päivätoiminnan yhteydessä toimii koulua käyvien vammaisten lasten iltapäivähoito sekä koulun loma-ajan päivähoito. Ohjaajina toimivat Kirsi Seppälä, Melissa Pylsy, Piia Säteri ja Tamara Vilkman. Ohjaajat tavoitat numerosta 050 590 6843.

Vammaisten  lasten ja nuorten tilapäishoito
Vammaistyö järjestää vaikeavammaisille lapsille tilapäishoitoa. Tilapäisen hoidon avulla tuetaan perheen jaksamista vaativassa hoito- ja kasvatustyössään. Vammaistyö ostaa tilapäistä perhehoitoa Eteva kuntayhtymältä tai muulta palveluntuottajalta perheen tarpeet ja toiveet huomioon ottaen.

Kysy lisää palveluohjaajalta: