Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ikäihmisille.

Kuljetuspalvelu voidaan myöntää pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille. Palvelua myönnettäessä otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne.
Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää tukipalveluna:

– henkilölle, joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla (esim. Kelan korvaukset)
– henkilölle, jolla on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia
– henkilölle, joka ei kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä.
Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Käyttöalue on Janakkalan kunta.

Kuljetuspalvelua ei ole tarkoitettu lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta muun lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi KELA:sta.

Invataksin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka eivät apuvälineiden tai muun erityisen syyn vuoksi kykene käyttämään tavallista taksia.

15 prosentin sotainvalideilta sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyistä kuljetuksista on oma ohjeistuksensa.
HAKUMENETTELY JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään ensisijaisesti kunnan fysioterapeutin toimintakyky lausunto. Palvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja hakijan taloudelliseen tilanteeseen. Mikäli tulo- ja/tai varallisuusrajat ylittyvät, sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei pääsääntöisesti myönnetä.

Tulo- ja varallisuusrajat

A) Bruttotulo saadaan käyttämällä viimeksi vahvistettuja verotietoja.

tulot yhden hengen taloudessa 1250 €/kk

tulot kahden hengen taloudessa 2200 €/kk

B) Hakija itse ilmoittaa yhteenlasketun varallisuuden. Mikäli yhteenlaskettu varallisuus ylittää 20 000 euroa, hakija ei ole oikeutettu kuljetuspalveluun. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa vakituista asuntoa.

Kanta-Hämeen Kuljetuspalveluohje 7.1.2019 alkaen