Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

  • Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut perustuvat lakiin ja asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista (VpL ja VpA).
  • Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista( VpL:n 2 §).
  • Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.(VpA 5§)

Kuljetuspalvelua ei ole tarkoitettu lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta muun lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi KELA.

Hakeminen

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakulomake löytyy tältä sivulta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan fysioterapeutin kirjoittama lausunto hakijan vamman tai sairauden vaikutuksesta liikkumis- ja muuhun toimintakykyyn. Liitteeksi käy myös lääkärinlausunto, jossa kuvataan kattavasti hakijan liikkumista ja toimintakykyä.

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Tapailanpiha 7 B

14200 Turenki

Puh. 03 680 1883
Soittoajat:
ma-pe klo 8.00-16.00
la-su ei tavoitettavissa