Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

  • Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut perustuvat vammaispalvelulakiin ja vammaispalveluasetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista (VpL ja VpA).
  • Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista (VpL:n 2 §).
  • Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (VpA 5§).

Kuljetuspalvelua ei ole tarkoitettu lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta muun lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi KELAlta.

Hakeminen

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti. Hakulomake löytyy tältä sivulta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan fysioterapeutin lausunto hakijan vamman tai sairauden vaikutuksesta liikkumis- ja toimintakykyyn. Liitteeksi käy myös lääkärin lausunto, jossa kuvataan kattavasti hakijan liikkumista ja toimintakykyä.

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaus
Tapailanpiha 7 B

14200 Turenki

Puh. 03 680 1883
Soittoajat:
ma-pe klo 8.00-16.00
la-su ei tavoitettavissa