Asumispalvelut

Vammaisten asumispalvelut ovat avohuollon palvelua. Vammaisen henkilön omasta palvelutarpeesta riippuu, millaista asumispalvelua hänelle järjestetään.
Tehostettua palveluasumista saa yksiköissä, joissa asukas voi saada henkilökunnan tukea ja ohjausta ympäri vuorokauden. Sen sijaan tuettu asuminen ei sisällä yövalvontaa, vaan henkilökunta on paikalla tarvittaessa.
Janakkalan kunnan vammaispalvelujen asumisyksiköiden tehtävänä on edistää ja/tai ylläpitää ja/tai tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä kunkin asukkaan elämäntilanteen mukaan.
Asumisyksiköissä työskentelee lähihoitajia, kehitysvammaohjaajia ja sosionomeja (amk). Kaikissa vammaispalvelujen asumisyksiköissä on sairaanhoitaja ja asukkaita käy myös säännöllisesti tapaamassa asumisyksiköihin nimetty omalääkäri.

Asukkaaksi hakeminen ja siitä päättäminen

Asumisyksiköihin haetaan Janakkalan kunnan vammaispalvelujen kautta. Kaikkien kolmen asumisyksikön palvelut on tarkoitettu oman kunnan asukkaille. Honkakodin intervallipaikoille haetaan asumisyksikköjen vastaavalta ohjaajalta tai vammaistyön palveluohjauksen kautta. Honkakoti toimii myös päivystävänä asumispalveluyksikkönä vammaisille henkilöille. Honkakodin ja Mäntykodin rakennukset omistaa Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy.

Honkakoti

Honkakoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö vammaisille henkilöille. Tilat on suunniteltu siten, että ne soveltuvat myös liikuntavammaisille. Honkakodissa asuu vakituisesti yhdeksän henkilöä, sekä siellä on lisäksi kaksi intervallipaikkaa lyhytaikaista asumista tarvitseville. Honkakodissa asukkaat osallistuvat kodinhoidollisiin tehtäviin kukin taitojensa ja jaksamisensa mukaan. Asumisyksikössä on henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden. Henkilökuntaan kuuluvat ohjaajia, lähihoitajia sekä vammaistyön palvelupäällikkö.

Mäntykoti

Mäntykoti on vammaisille tarkoitettu tuetun asumisen yksikkö. Kahdessa rivitalossa on kymmenen asuntoa. Osa asukkaista osallistuu kunnan järjestämään päivätoimintaan ja osa käy säännöllisesti avotyössä. Mäntykodissa korostetaan asukkaan omaa elämänhallintaa, itsemääräämisoikeutta ja omasta asumisesta huolehtimista. Jokaisella asukkaalla on Mäntykodissa ns.kotipäivä. Kotipäivänä asukkaalla on mahdollisuus siivota kotinsa, käydä kaupassa tai vaikkapa asioida pankissa ohjaajan kanssa tai yksin. Mäntykodin asukkaat voivat halutessaan ruokailla Honkakodilla ja viettää siellä aikaansa iltaisin muiden asukkaiden kanssa. Mäntykodissa ei ole yövalvontaa.

Pihlajakoti

Pihlajakoti palvelee tehostetun palveluasumisen yksikkönä vaikeimmin kehitysvammaisille henkilöille. Pihlajakodissa asuu yhdeksän kehitysvammaista henkilöä. Asukkaat osallistuvat kodinhoidollisiin tehtäviin kukin taitojensa ja jaksamisensa mukaan. Pihlajakodista on mahdollista osallistua päivätoimintaan. Pihlajakodissa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Henkilökuntaan kuuluu lähihoitajia ja ohjaajia.