Asumispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalvelut ovat avohuollon palvelua. Kehitysvammaisten omasta palvelutarpeesta riippuu, millaista asumispalvelua hänelle järjestetään.
Tehostettua palveluasumista saa yksiköissä, joissa asukas voi saada henkilökunnan tukea ja ohjausta ympäri vuorokauden. Sen sijaan tuettu asuminen ei sisällä yövalvontaa, vaan henkilökunta on paikalla tarvittaessa.
Janakkalan kunnan vammaistyön asumisyksiköiden tehtävänä on edistää ja/tai ylläpitää ja/tai tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä kunkin asukkaan elämäntilanteen mukaan.
Asumisyksiköissä työskentelee lähihoitajia, kehitysvammaohjaajia ja sosionomeja (amk). Kaikissa vammaistyön asumisyksiköissä on sairaanhoitaja ja asukkaita käy myös säännöllisesti tapaamassa asumisyksiköihin nimetty omalääkäri.

Asukkaaksi hakeminen ja siitä päättäminen

Honkakodin ja Mäntykodin rakennukset omistaa Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy. Molempien asumisyksikköjen asukkaaksi haetaan Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy:n kautta. Vuokrasopimuksen asukkaan tai hänen edunvalvojansa kanssa tekee Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy .Pihlajakotiin haetaan Janakkalan kunnan vammaistyön kautta. Kaikkien kolmen asumisyksikön palvelut on tarkoitettu oman kunnan asukkaille. Honkakodin intervallipaikoille haetaan asumisyksikköjen vastaavalta ohjaajalta tai vammaistyön palveluohjauksen kautta. Honkakoti toimii myös päivystävänä asumispalveluyksikkönä kehitysvammaisille henkilöille.

Honkakoti

Honkakoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö kehitysvammaisille henkilöille. Tilat on suunniteltu siten, että ne soveltuvat myös liikuntavammaisille. Honkakodissa asuu vakituisesti yhdeksän henkilöä, sekä siellä on lisäksi kaksi intervallipaikkaa lyhytaikaista asumista tarvitseville. Honkakodissa asukkaat osallistuvat kodinhoidollisiin tehtäviin kukin taitojensa ja jaksamisensa mukaan. Asumisyksikössä on henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden. Henkilökuntaan kuuluvat ohjaajia, lähihoitajia sekä vammaistyön palvelupäällikkö. Vammaistyön palvelupäällikkö toimii kaikkien asumisyksiköiden henkilökunnan esimiehenä ja vastaa kaikkien asumisyksiköiden sekä Katajan päivätoiminnan talous- ja henkilöstöhallinnosta.

Mäntykoti

Mäntykodissa asuu yksitoista asukasta kahdessa rivitalossa yhtä huoneistoa lukuun ottamatta omissa asunnoissaan. Osa asukkaista osallistuu kunnan järjestämään päivätoimintaan ja osa käy säännöllisesti avotyössä. Mäntykodissa korostetaan asukkaan omaa elämänhallintaa, itsemääräämisoikeutta ja omasta asumisesta huolehtimista. Jokaisella asukkaalla on Mäntykodissa ns.kotipäivä. Kotipäivänä asukkaalla on mahdollisuus siivota kotinsa, käydä kaupassa tai vaikkapa asioida pankissa ohjaajan kanssa tai yksin. Mäntykodin asukkaat voivat halutessaan ruokailla Honkakodilla ja viettää siellä aikaansa iltaisin muiden asukkaiden kanssa. Mäntykodissa ei ole yövalvontaa.

Pihlajakoti

Pihlajakoti palvelee tehostetun palveluasumisen yksikkönä vaikeimmin kehitysvammaisille henkilöille. Pihlajakodissa asuu yhdeksän kehitysvammaista henkilöä. Asukkaat osallistuvat kodinhoidollisiin tehtäviin kukin taitojensa ja jaksamisensa mukaan. Pihlajakodista on mahdollista osallistua päivätoimintaan. Pihlajakodissa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Henkilökuntaan kuuluu lähihoitajia ja ohjaajia.