Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain mukaisilla asunnon muutostöillä tuetaan vaikeavammaisen henkilön asumista omassa kodissa. Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan välttämättömistä asunnon muutostöistä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee asuntoonsa muutoksia.

Hakemus kustannusten korvaamiseksi on hyvä tehdä vammaistyöhön ennen kuin työt aloitetaan. Hakemuksen liitteeksi vammaistyö pyytää fysioterapeutin ja rakennusalan asiantuntijalausunnot haetusta muutostyöstä. Arvio tapahtuu asiakkaan kotiin tehtävällä kotikäynnillä, jossa on mukana myös vammaistyön työntekijä. Korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, luiskan rakentaminen tai kylpyhuoneen ja WC:n muuttaminen tarkoituksenmukaiseksi. Kustannukset on kuitenkin haettava viimeistään puolen vuoden kuluttua muutostöistä.