Palkkatuettu työ

Kunta tarjoaa palkkatuettuja työpaikkoja kunnan omissa yksiköissä. Palkkatuettu työsuhde tehdään tietylle ajanjaksolle, jonka kesto katsotaan työnhakijan tietojen ja työllisyyspalvelujen linjausten mukaisesti.

Työaika määräytyy työnhakijan ja tarpeen mukaisesti, mutta se on vähintään 18h/vko. Useimmille työllistetyille työaika on 30h/vko, jolloin arkeen jää aikaa työnhakuun ja siihen liittyvien työnhakuasiakirjojen päivittämiseen. Lisäksi työllistetyille hankitaan valmennusta tai muita työllistymistä edistäviä palveluita työsuhteen aikana heidän niin halutessaan.

Palkkatuki

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi (tai työttömyytesi jatkuu ja palvelutarpeesi arvioidaan uudelleen) keskustele oman työntekijäsi kanssa, tarvitsetko työn saamiseksi palkkatukea. Pidempään työttömänä oleville työnhakijoilla on mahdollisuus ilmoittaa halustaan palkkatuettuun työhön ja se kirjataan omiin tietoihisi.

Tuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksistasi. Prosentti riippuu siitä, kuinka pitkään olet ollut työttömänä. Jos ammatillinen osaamisesi ei ihan riitä tai sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus (vaatii B-lausunnon), niin palkkatuki määräytyy joustavammin.

Janakkalan kunnalla palkkatuettu työsuhde voi olla joko kunnan omassa yksikössä ja/tai yrityksen työnjohdon alla. Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla korvataan työnantajalle osa palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen ja se on haettava ennen työsuhteen alkamista. Mikäli saat työpaikan, pyydä työnantajaa jättämään palkkatukihakemus työnantajan Oma asioinnissa tai paperilla hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Myönteisen päätöksen jälkeen työsuhde voi alkaa.

Jos tarvitset työnhakusi tueksi työnantajalle näytettävän todistuksen palkkatukimahdollisuudesta, sinun on mahdollista saada palkkatukikortti. Kortti on voimassa kolme kuukautta kerrallaan. Voit myös tulostaa Oma asioinnista työllistymissuunnitelmasi, joka toimii ”palkkatukikorttina.”

Lue lisää palkkatuesta.

 

Tällä hetkellä avoimina paikkoja löytyy:

  • varhaiskasvatuksesta päiväkodin ryhmäavustajan työtehtävissä
  • monipuolisissa kohteissa laitoshuoltajan työtehtäviä (pesu, ruoanjakelu, siivous)
  • hoiva-avustajan työtehtäviä
  • uimavalvojan työtehtävä
  • ulkoliikuntapaikkojen hoitajan työtehtäviä

Työpanoksen siirtäminen yritykseen

Työllisyyspalvelut tekevät myös työntekijän siirtoja yrityksen työnjohdon alaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyössä työnhakijan ja yrityksen kanssa räätälöidään työsuhde, jonka tavoite on edistää työnhakijan jatkotyöllistymistä kunnan palkkatuetun työsuhteen jälkeen.

Lisätietoja tästä palvelusta saat kunnan omavalmentajilta sekä työllisyyskoordinaattorilta.