Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilöille, joilla työllistyminen ja työllisyyden palvelut eivät ole ajankohtaisia. Janakkalan kunnan sosiaalipalvelut ohjaavat asiakkaitaan kuntouttavaan työtoimintaa palvelutarpeen mukaan esimerkiksi kunnan omalle pajalle.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa huomioidaan asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan. Kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelman laatii kunnan sosiaalipalveluiden työntekijä yhdessä asiakkaan kanssa.

Kuntouttava työtoiminta järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta jatkopolku kohti työelämää, koulutusta tai muihin työllistymistä edistäviin palveluihin mahdollistuu.

Lue lisää kuntouttavasta työtoiminnasta Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.
Lue lisää kuntouuttavasta työtoiminnasta Työmarkkinatorilta.