Henkilö kirjoittaa tietokoneella, vieressään kahvikuppi ja muistiinpanovälineet.

Palvelut työnhakijoille

Miten ilmoittaudutaan työnhakijaksi?

Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan Työmarkkinatorin Oma asiointi -palvelussa.

Ohjeet työnhaun aloittamiseksi löytyvät Työmarkkinatorilta: Näin aloitat työnhakusi.

Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuessa saat tiedon, kuulutko työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään. Jos kuulut kohderyhmään, saat jatkossa työllistymiseen liittyvät palvelut Janakkalan kunnan työllisyyspalveluista.

Jos haluat kysyä asiakkuudestasi, niin sinua palvelee TE-puhelinpalvelut.

 

 

 

Lisätietoja

Työnhaun pitkittyessä

Janakkalan kunta tarjoaa monipuolisesti palveluja ja tukea pidempään työnhakijoina olleille kunnan työttömille työnhakijoille. Kunnan työllisyys-, nuoriso-, terveys- ja sosiaalipalveluissa on tarjolla tukea jokaiselle asiakkaalle tarpeiden mukaan.

Työllisyyspalvelut tekevät yhteistyötä kunnan muiden yksiköiden sekä Kelan ja alueen oppilaitosten kanssa, jos työhön pääsy edellyttää muita palveluja, kuten esimerkiksi erilaisia valmennuksia. Jokaiselle työllisyyspalvelujen asiakkaalle voidaan räätälöidä yksilöllinen ratkaisu.

Työkaluja kohti työelämää ovat mm. palkkatuki, työkokeilu, koulutussopimus, oppisopimus, valmennukset ja ohjaukset sekä ostopalvelut. Teemme vahvaa yhteistyötä Hämeenlinnan ja Hattulan ja alueen oppilaitosten sekä Kelan kanssa.

Työn kautta uralle

Yli 30-vuotiaiden työllistymiseen ja paluuseen työmarkkinoille panostetaan räätälöimällä ja yhteen sovittamalla eri palveluja. Tätä pyritään tukemaan joustavin ratkaisuin, tehostamalla avoimille työmarkkinoille suuntautumista yritysyhteistyön kautta sekä yrittäjyyttä tukemalla.

Yli 50-vuotiaiden työmarkkinoille paluun tukeminen on kunnan työllisyyshoidon yksi kärkitavoitteista. Kuntakokeilun kohderyhmän asiakkaiden osaamisen kehittämistä ja tunnistamista tuetaan uravalmennuksen ja –ohjauksen keinoin. Kohderyhmälle on tarjolla myös monia muita väyliä kohti työelämää.

Työttömien terveyspalvelut

Janakkalan kunta tarjoaa työttömille työnhakijoille mahdollisuuden työttömien terveystarkastukseen. Terveystarkastuksen kautta työnhakijalle muodostuu sujuva väylä terveyspalveluiden muihin palveluihin, jos terveydentila sitä vaatii.

Lähetteitä työttömien terveystarkastukseen tekee kunnan työtekijät sekä TE-toimisto.

Lue lisää terveyspalveluista.

Nuorten palvelut

Janakkalan kunnan nuorisopalveluissa on monenlaisia palveluita nuorilla. Kunnalla toimii nuorisovaltuusto, nuorisotila ja –keskus, etsivä nuorisotyö, erilaisia tukipalveluja toimintaan, retkiä ja leirejä sekä väyliä yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Osaamisen kehittäminen

Työllisyyspalvelut tukee vahvasti elinikäistä osaamisen kehittämistä. Tämä tarkoittaa erilaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia sekä alueellisesti vahvaa oppilaitosyhteistyötä. Ketterimmät -työllisyysohjelman osaamisen kehittämisen painopiste näkyy Janakkalassa myös uraohjauksen ja valmennuksien muodossa.

Aikuisten palveluissa osaamisen tunnustaminen on myös tärkeää uudelleen työelämään pääsyssä. Ole rohkeasti yhteydessä kunnan omavalmentajiin, jos kaipaat apua ja vinkkejä osaamisesi näkyväksi tekemiseen esimerkiksi työnhakuasiakirjoja päivittäessäsi.

Janakkalan kunnan työllisyyspalvelut tukee:

  • opiskelua ja työnhakua oppisopimuksellisin työsuhtein ja ohjaamme niihin,
  • opinnollistamista niin pajaympäristössä kuin muissa toiminnoissa,
  • koulutussopimusta tutustuttaessa uuteen alaan

Pajat

Janakkalan kunnan Paja (Taimistotie 4, Turenki) tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, koulutuskokeilu- ja työkokeilupaikkoja kaiken ikäisille työttömille kuntalaisille, joiden työttömyysaika uhkaa pitkittyä. Työpajoilla voi ohjatusti opetella erilaisia työtaitoja ja työn lomassa miettiä tulevaisuuden suunnitelmia.

Janakkalan nuorten työpaja Kino (Seuranaukio 3, Tervakoski) on tarkoitettu alle 28-vuotiaille janakkalalaisille nuorille. Työpaja pyörittää Tervakosken Seuratalolla sijaitsevaa elokuvateatteri Kino Tervakoskea.

Nuorten työpajalla tarjotaan monipuolisia työtehtäviä elokuvateatterilla sekä työelämään tutustumista ulkopuolisissa työpaikoissa sekä koulutuksia, joilla edistetään vuoren etenemistä työelämään ja/tai koulutukseen. Jakson aikana annetaan yksilöohjausta mm. ammatinvalintaan liittyvissä asioissa.

Pajajakson alussa tehdään yhdessä työpajaohjaajan kanssa pajasuunnitelma, johon kirjataan henkilökohtaiset tavoitteesi. Tavoite on, että jakson aikana löydetään jatkopolku vaikkapa työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan tai koulutuksen kautta.