Seudullinen Ketterimmät-työllisyysohjelma

Ketterimmät työllisyysohjelma on seudullinen työllisyysohjelma, jota toteutetaan Janakkalassa, Hämeenlinnassa ja Hattulassa. Sen tavoitteena on työhaun keston lyhentäminen, eri toimijoiden yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen sekä ketterien työllisyyspalvelujen mahdollistaminen alueella.

Työllisyysohjelmaa toteutetaan nimensä mukaisesti ketteränä prosessina nopein käytännöllisin toimenpitein. Työllisyysohjelman tuloksia seurataan ja analysoidaan säännöllisesti.

Kuva: Ketterimmät-työllisyysohjelman painopisteet