Työllistäminen yrityksiin (työllisyysseteli)

Työllisyysseteli ja sen kohderyhmä 

Työllisyysseteli on Janakkalan kunnan maksama taloudellinen tuki yritykselle, yksityishenkilölle, perheelle, yksityistaloudelle tai yrittäjäksi alkavalle.

Työllisyysseteli maksetaan janakkalalaisen työttömänä työnhakijana olevan alle 30-vuotiaan nuoren tai minkä tahansa ikäisen yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneen kuntalaisen yli kahden kuukauden pituiseen yhdenjaksoiseen työsuhteeseen työnantajalle tai yrittäjälle. Työllisyysseteli on käytössä läpi vuoden, niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Työllisyyssetelillä yritys, yksityistalous, perhe, yksityinen henkilö tai päätoimiseksi yrittäjäksi alkava saa 400€/kalenterikuukausi tukea palkkauskustannuksiin. Työsuhteessa työajan on oltava vähintään 18 tuntia/viikko, käteen jäävä nettopalkka vähintään 600 €/kk ja työehdot alan työehtosopimuksen mukaiset, toisin sanoen työnantajavelvoitteet on hoidettava. Yrittäjänä on työskenneltävä päätoimisesti. Tukijakso on 2-8 kuukautta. Yritys voi sijaita missä kunnassa tahansa.

Toimintaohje työnhakijalle

Ota yhteyttä työllisyyskoordinaattori Mervi Anttilaan, joka selvittää, kuulutko setelin kohderyhmään. Hae työpaikkaa ja kerro, että sinulla on mahdollisesti oikeus työllisyysseteliin. Yritys, joka kiinnostuu palkkaamaan sinut, ottaa yhteyttä työllisyyskoordinaattoriin ja varmentaa, että määrärahaa on käytettävissä palkkaukseen. Yritys solmii työsopimuksen normaaliin tapaan kanssasi ja työnteko yrityksessä voi alkaa!

Toimintaohje yritykselle

Kun olet palkkaamassa uutta työntekijää, joka on työtön työnhakija, ota yhteyttä työllisyyskoordinaattori Mervi Anttilaan (mervi.anttila@janakkala.fi) ja selvitä, onko henkilöllä oikeus työllisyysseteliin ENNEN työsopimuksen tekoa. 

Janakkalan kunta kuittaa sähköpostilla yrityksen edustajalle, että määräraha on yrityksen käytettävissä kyseisen henkilön työllistämiseen. Yritys solmii työsopimuksen normaaliin tapaan työnhakijan kanssa ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät työnantajavelvoitteet. 

Yritys tekee laskun ja liittää mukaan kuukausittaiset palkkalaskelmat joko kuukausittain tai yhdellä kerralla tukijakson päätyttyä. Janakkalan kunta maksaa tuen laskun mukaisesti niiltä kuukausilta kun hakija täyttää työllisyyssetelin ehdot. Laskutusosoite on: Janakkalan kunta, Henkilöstöhallinto/työllisyysseteli, PL 1000, 13101 Hämeenlinna, viite: Mervi Anttila.

 

Anttila Mervi

työllisyyskoordinaattori
Kunnan työllisyyspolitiikkaan ja kunnan palkkatukityöllistämiseen liittyvät asiat
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1898